Amazonian keräilijäväestön näkökulmia ilmastonmuutokseen ja Bolsonaron ajan Brasiliaan

Amazonian keräilijäväestön näkökulmia ilmastonmuutokseen ja Bolsonaron ajan Brasiliaan

« Kaikki osatapahtumat

Brasilian kansallisen keräilijäväestönliiton CNS:n (Conselho Nacional das Populações Extrativistas) puheenjohtaja Joaquim Belo kertoo metsiä suojelevan ja niistä elantonsa saavan keräilijäväestön tilanteesta Brasilian Amazonialla ja vastaa yleisön kysymyksiin.

Amazonian resursseihin kohdistuu kova paine: yhtäältä valtavien metsien ainutlaatuisen hiilinielun ja korvaamattoman biodiversiteetin suojelua pidetään kansainvälisesti tärkeänä, toisaalta eteläbrasilialaisin silmin Amazoniassa on kosolti vapaata maata teolliselle maanviljelylle ja karjankasvatukselle, sekä mineraalivarantoja hyödynnettäviksi. Amazonian keräilijäväestö elää todeksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja resurssien hallinnasta syntyviä väkivaltaisia konflikteja. Miltä nykytilanne näyttää heidän silmin ja millaisia suunnitelmia heillä on tulevaisuudelle?

Brasilian Amazonian kuminkerääjät alkoivat vaatia keräilijäreservaattien perustamista Chico Mendesin johdolla vuonna 1985. He näkivät reservaatit syrjityn, metsissä asuvan väestön tarpeisiin sovitettuna ekologisena maatalousreformina, jolla samalla taattaisiin keräilijöiden pysyminen alueensa metsiä suojelemassa. Jo tuolloin metsiä uhkasivat karjatalous, maakeinottelu ja metsähakkuut. Yli 30 vuotta myöhemmin keräilijäväestön liikkeen saavutukset ovat mittavia: Amazonialla on saatu yli 60 miljoonaa hehtaaria metsämaata keräilyyn perustuvan kestävän käytön piiriin ja valtion tukemaan keräilytuotteiden minimihintajärjestelmään on sisällytetty 15 keräilytuotetta. Kymmenien miljoonien hehtaarien edestä keräilijäväestön alueita on kuitenkin vielä vailla virallista suojaa, reservaattien todellisuuteen mukautettu terveydenhuolto- ja koulujärjestelmä puuttuu ja kansallisen tason poliittiset tuulet ovat kääntyneet keräilijäsuojelua uhkaavaan suuntaan.

CNS on Siemenpuu-säätiön pitkäaikainen kumppani.


Järjestäjät:
Siemenpuu – kansalaisliikkeiden yhteistyösäätiö sr.
Brasilian keräilijäväestön liitto CNS (Conselho Nacional das Populações Extrativistas)

Share