Aikapolitiikan mahdollisuudet

Su 11-13 (luokka 33)

Aika on yhteisvaurautta, jota käytetään vaihdon välineenä aikapankeissa. Aikavaluutta perustuu tasa-arvoon, koska kaikilla ihmisillä on yhtä paljon aikaa. Käytännössä ajankäyttö kuitenkin jakautuu eriarvoisesti niin, että toisilla on ajasta pulaa ja toisilla aikaa tuntuu olevan liikaa. Kiireet kasaantuvat myös eri elämänvaiheisiin.

Aikapolitiikalla voidaan vaikuttaa siihen, miten ajankäyttö jakaantuu ja miten ajankäytön valinnat tukisivat parhaiten hyvinvointia; esimerkiksi lisäämällä yksilöiden omaehtoisia ajankäytön valintoja niin, että he voivat käyttää aikaansa arvokkaina pitämiin asioihin. Aikapolitiikka voisi avata uudenlaisen näkökulman yhteiskunnallisen vaurauden jakautumiseen ja siinä voitaisiin hyödyntää myös ajan vaihtoon perustuvia aikapankkeja. Tule pohtimaan yhdessä, minkälainen ajankäyttö tukisi hyvinvointia eli minkälaista aikapolitiikkaa tarvitaan.

Mukana keskustelemassa ajankäytön tutkija Minna Ylikännö (Kelan tutkimusosasto), Stadin aikapankin aktiiveja, Aika parantaa -verkosto, Commons.fi ja Solidaarisuustalousverkosto

Järjestää: Stadin Aikapankki

Share