Disability: Identity and Human Rights

Su 26.4. klo 15-17 luokka 11 / Sunday 26th April 15.00-17.00 in Room 11

Vammaiskumppanuus ry järjestää osallistavan työpajan, joka käsittelee vammaisuuden eri muotoja, vammaiskysymysten huomioimista kehitysyhteistyössä ja vähemmistöryhmien ihmisoikeuksia. Työpajaan osallistuu vieras Bangladeshista, herra Sherajul Islam.

Työpaja pidetään englanniksi.

  • How do we see disability?
  • Who are the people with disabilities?
  • What kind of opportunities do people with disabilities have?
  • What is the situation of people with disabilities in Bangladesh?
  • How can we take disability into account in our everyday life or in our organization?
  • How can we promote the rights of people with disabilities?

This workshop on disability as a global phenomenon leads us into discussion of identities, abilities and possibilities. We approach the topic by getting to know the core concepts of disability awareness and look into some practical examples from the life of people with disabilities in Bangladesh.

The workshop is facilitated by Tytti Matsinen, who is a visually impaired facilitator from Finland. The guest speaker is Mr. Sherajul Islam from Bangladesh. He is the founder and executive director of Society for Awareness and Development of Disabled which promotes the rights of people with disabilities.

The primary language of the workshop is English.
The venue is accessible by wheelchair.

Organized by: Maailman mittainen ry, Vammaiskumppanuus ja Ydin -lehti

Yhteenveto seminaarista

Tilaisuudessa ensin esiteltiin vammaisuuden käsitettä ja ilmiötä, jonka jälkeen pelasimme identiteetin muodostumiseen liittyvää peliä. Seuraavaksi jakauduimme ryhmiin. Toinen ryhmä tutustui Bangladeshin vammaisten ihmisoikeudelliseen asemaan vierailijapuhujan johdolla. Hän esitti mielenkiintoisia faktoja Bangladeshin tilanteesta. Toinen ryhmä tutustui suomalaisen puhujan johdolla erilaisiin malleihin, jotka käsittelevät vammaisia yhteiskunnassa. Sitten ryhmiä vaihdettiin. Lopuksi saimme kaikki myös vuorotellen sanoa, mitä olimme oppineet tai mitä seminaarista jäi mieleen.

Share