Hyvinvointi kuuluu kaikille

La 25.4. klo 10-12

La 25.4. klo 12-14

La 25.4. klo 14-16

La 25.4. klo 16-18

Su 26.4. kl 11-13

su 26.4. klo 13-15

Luokka 42, su kl 13-15

Su 26.4. klo 15-17

 

Hyvinvointi kuuluu kaikille

Hyvinvoinnista keskustellaan tämän vuoden sosiaalifoorumissa monella eri tasolla. Keskustelua käydään muun muassa vapaakauppasopimusten vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin. Pohdimme mitä ihmisten yhteisestä toiminnasta muodostuva yhteisötalous pitää sisällään ja millaisia uusia instituutioita sekä lainsäädännöllisiä uudistuksia tarvittaisiin, jotta se voisi kukoistaa. Talouden ja hyvinvoinnin suhteisiin keskittyy myös hyvinvointitalouden malli, jossa tarkastellaan sosiaalisten investointien merkitystä hyvän elämän edellytysten luomisessa.

Lisäksi keskustelussa ovat työväestön järjestäytymisoikeudet globaalissa maailmassa sekä erilaisten ihmisen pääsy työmarkkinoille. Kysymme, miksi työttömien liikettä ei näy massatyöttömyyden keskellä ja pohdimme kuinka perusturvan tasoa voitaisiin korottaa. Entä miten aikapankkeja voi hyödyntää yhteisölähtöisen auttamisen välineenä?

Keskustelussa ovat sote-uudistuksen vaikutus lähipalveluihin ja demokratiaan sekä paperittomien oikeudet terveyspalveluihin. Luvassa on myös pohdintaa vanhustyön tulevaisuudesta ja arjen etiikasta hoitotyössä meillä ja muualla. Lisäksi nostamme esiin vammaisten näkökulman huomioimisen tärkeyden kehitysyhteistyössä sekä lasten ja nuorten toimijuuden ilmastonmuutoksen torjumisessa. Asunnottomuutta pohdimme osallistavassa työpajassa myös kokemusasiantuntijoita kuullen.

Share