Hyvinvointitalous ja investoinnit

Su 26.4. klo 13-15 luokka 45 

Seminaarissa pohditaan investointien merkitystä hyvinvoinnin ja hyvän elämän edellytysten luomisessa. Pohdinnan lähtökohtina ovat viime vuosina yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa yleistynyt ajatus sosiaalisista investoinneista sekä investointiajattelu SOSTEn rakentamassa hyvinvointitaloudessa.

Sosiaalisten investointien tärkeyttä on korostettu viime vuosina monissa politiikkaohjelmissa Euroopan komission ohjelmista kansallisiin sosiaali- ja talouspoliittisiin ohjelmiin. Sosiaalisten investointien perusajatus on se, että panostukset tiettyihin hyvinvointipalveluihin ja sosiaaliturvan muotoihin tukevat pidemmällä tähtäimellä talouskasvua. Näin esimerkiksi sosiaali- ja koulutuspolitiikkaa voidaan perustella niiden aikaansaamalla taloudellisella hyödyllä.

SOSTEn hyvinvointitaloudessa investointiajattelu on myös keskeisessä asemassa. Hyvinvointitaloudessa hyvinvointi ja hyvän elämän edellytykset on asetettu päämääräksi ja talous ymmärretään välineenä tai yhtenä viitekehyksenä, jossa hyvinvointia yhdessä tuotetaan. Näistä lähtökohdista myös investoinnit saavat eri merkityksen, kun valtavirtaisemmassa sosiaalisten investointien ajattelussa, vaikka myös hyvinvointitaloudessa hyvinvoinnin ja talouden menestyksen yhteys tunnustetaan.

Muun muassa näihin kysymyksiin tilaisuudessa etsitään vastauksia:

  • Mitkä ovat keskeiset erot SOSTEn hyvinvointitalouden investointiajattelun ja sosiaalisten investointien ajattelun välillä ja miltä osin ne tukevat toisiaan?
  • Minkälaiselle ideologiselle perustalle nämä investointiajattelutavat rakentuvat?
  • Minkälaiselle investointiajattelulle on tilausta tulevaisuudessa?

Järjestäjä: SOSTE

 

Share