Hyvinvointityötä erittäin vaikeissa oloissa

Su 26.4. klo 15-17 luokka 12 

Auttajien työ väkivallan kokeneiden, pakolaisuuteen joutuneiden tai muutoin kovaosaisten perheiden parissa on erittäin vaativaa ja raskasta. Auttajien toimintakyky ja jaksaminen on turvattava. Puhumassa:

  • Jarno Tuominen (Psykologien Sosiaalinen Vastuu): Traumatyössä jaksaminen: tukea avuntarjoajille yhteistyössä Human Rights Foundation Turkeyn kanssa
  • Kirsti Palonen ja Nina Lyytinen (Psykologien Sosiaalinen Vastuu): Auttajien stressin säätely – yhteistyötä palestiinalaisjärjestö Beit Atfal Assumoudin kanssa Libanonissa
  • Sirkku Kivistö ja Anu Piippo (Arabikansojen ystävyysseura): Kummitoiminta lasten ja vanhusten hyvinvoinnin tukena Libanonin palestiinalaisleireissä

Järjestäjä: RauhanliittoPsykologien Sosiaalinen Vastuu ja Arabikansojen ystävyysseura

Yhteenveto seminaarista

Jarno Tuominen kertoi Psykologien Sosiaalisen Vastuun toiminnasta. Esillä oliihmisoikeusrikkomusten parissa työskennelleen hoitohenkilökunnan riski sijaistraumatisoitumiseen ja myötätuntouupumiseen. Ammatillisen työnohjauksen tarve korostui. Care for the care providers 2013-2016, josta oli saatu hyvää palautetta.

Sirkku Kivistö Arabikansojen Ystävyysseurasta esitteli kummitoimintaa Libanonin pakolaisleireillä. Kummitoiminta tarjoaa kaivattua tukea avunsaajille. Anu Piippo kertoi kummivanhusten ja kummilasten kohtaamisista.

Tuotiin esille Libanonin paikolaisleireillä työskentelevien paikallisten sosiaalityöntekijöiden arkea ja kokemuksia sekä esiteltiin heille suunnattuja stessinhallintatyöpajoja.

 

 

Share