Hyvinvointivaltion pienistä murtumista seuraa suuri eikä luova tuho?

Su 11-13 (luokka 42)

Millaisia yhteiskunnallisia ongelmia voi seurata teollistuneessa hyvinvointivaltiossa, jos perusjärjestelmiä ei ylläpidetä verovaroilla? Millaisia yhteiskunnallisia ongelmia tai kilpailukyvyn tuhoutumista pahimmillaan seuraa teollistuneessa hyvinvointivaltiossa, jos perusjärjestelmiä ylläpidetään verovaroilla:

1. Mitä seuraa, jos laajaa yleissivistävää ja edullista koulutusta laiminlyödään?
2. Mitä seuraa, jos ei ole toimivaa eläke- ja työttömyysturvajärjestelmää?
3. Mitä seuraa, jos ei ole toimivaa julkista terveydenhuoltoa ja sairausvakuutusta?
4. Mitä seuraa, jos infrastruktuuri rappeutuu ja siirtyy pois julkisesta omistuksesta/valvonnasta?
5. Mitä seuraa, jos rikkaat ja suuret yritykset eivät maksa veroja?
6. Mitä seuraa suurista tuloeroista?

Järjestö: Hyvinvointivaltion vaalijat ry 

Share