Ideat esiin aivoriihessä – Koti hyvinvoinnin ja integraation edistäjänä

La 25.4. klo 10-14 luokka 12 

Kahdessa työpajassa käsitellään kodin merkitystä hyvinvoinnin edistäjänä. Työstämme seuraavia teemoja:

 • Mitä pitäisi tehdä, jotta jokaiselle löytyisi koti?
 • Mitä tarvitaan, jotta jokainen kokisi voivansa hyvin kodissaan?
 • Miten edistetään sitä, että jokainen tuntisi  kuuluvansa yhteiskuntaan?

Työpajoissa paneudutaan kysymyksiin siitä, mitä  asunnon lisäksi tarvitaan, jotta  ihminen voisi kokea hyvinvointia. Työpajat ovat:

 1. Koti ja asunto hyvinvoinnin edistäjänä
 2. Mitä muuta tarvitaan asunnon lisäksi, jotta  kokemus hyvinvoinnista toteutuu

Molemmissa työpajoissa fasilitaattori haastattelee aluksi asiantuntijoita; mukana on myös kokemusasiantuntijoita. Tämän jälkeen ryhmissä keskustellaan teemasta ja tuodaan ideoita esiin. Pajojen tuotokset kirjataan muistiin ja päivän tuotoksia hyödynnetään pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman kehittämistyössä PAAVO Verkostokehittäjät -hankkeessa.

 Yhteenveto työpajoista

Järjestäjinä: Y-Säätiö ja Vailla vakinaista asuntoa ry, Pelastusarmeijan asumispalvelut, Sininauhasäätiö, ARA-vuokra-asunnot ja Kokemusasiantuntijat

Miksi Suomessa on edelleen asunnottomuutta?

 • n. 10 000 asunnotonta
 • asunnot väärässä paikassa -koko Suomi asuttuna ja elinvoimaisena?
 • Suomen systeemi armoton, ei ymmärrystä elämän eri vaiheille, esim luottotietomerkintä
 • sijoittajat vievät pienet asunnot, joista nimenomaan on pulaa

Asunnottomuus on olosuhde, ei olomuoto

 • yhtenä ratkaisuna oikea aika puuttua ongelmaan ja kohdata ihminen: henkisen puolen hoito kriisin kohdatessa, yhteiskunnan puuttuminen ongelmanratkaisuun
 • vuokrasäännöstely
 • humaanimpi toiminta rahoituspalveluissa
 • velvoittaminen (puolet rakennettavista rakennuksista vähävaraisille)

Mihin suuntaan ollaan menossa?

 • jatkuva muuttoliike Suomeen (maahanmuutto, työperäinen muutto tietyille alueille):
  asuntoja rakennetaan liian vähän muuttoliikkeen kokoon verrattuna
 • yksityiset sijoittajat ostavat kokonaisia kerrostaloja vuokrattavaksi, mutta rakennusten ylläpidosta ei pidetä huolta (vrt. Esim. Ranskan tilanne isojen kaupunkien lähiöissä)

Mikä on koti?

 • turvapaikka: pysyvyys, katse tulevaisuuteen – tila, johon rakentaa kotia
 • paikka, jossa on hyvä olla
 • asumisyhteisön merkitys kotiutumisessa: me&muut
 • vapaaehtoinen, mutta ohjattu toiminta asumisyksikössä- tie takaisin osaksi yhteisöä

Ympäristön merkitys ja palvelujärjestelmät

 • NIMBY-ilmiö: asumisyksiköiden vastustus ympäristön taholta
 • sopeutuminen: asukkaat ja ympäristö – kahden kauppa
 • oikeus valita asumismuoto: asumisyksikkö/oma asunto
 • kokemukset palvelujärjestelmistä vaihtelevia: eivät kohtele asiakkaita yksilöinä/ kuullaanko asiakasta palveluohjaustilanteessa?
Share