Menettelytapaohjeet Sosiaalifoorumin ohjelmajärjestäjille 2018

Suomen sosiaalifoorumi järjestetään viikonloppuna 21.-22.4.2018 Helsingissä ruotsinkielisellä työväenopisto Arbiksella.

Mikä on Suomen sosiaalifoorumi?

Suomen sosiaalifoorumi (SSF) on kaksipäiväinen tapahtuma, joka muodostuu kymmenistä osatapahtumista. Foorumin järjestävät yhteistyössä eri kansalaisjärjestöt, ja työtä organisoidaan säännöllisten, kaikille avoimien yleiskokousten kautta.

Suomen sosiaalifoorumi on sitoutunut Maailman sosiaalifoorumin peruskirjaan pohjautuviin, toimintaa ohjaaviin arvoihin. Keskeisiä kohtia ovat esim:  ”Sosiaalifoorumi on moniarvoinen, monipuolinen, ei-tunnustuksellinen, ei-valtiollinen ja puolueista riippumaton areena, joka tuo konkreettiseen toimintaan sitoutuneet toimijat, organisaatiot ja liikkeet paikalliselta kansainväliselle tasolle rakentamaan yhdessä toisenlaista maailmaa. Sosiaalifoorumi edistää globaalia oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. (…) Sosiaalifoorumi on uuden ajattelun ja vaihtoehtojen areena. Se tuo esiin erilaisia ratkaisuja globaaleihin sosiaalisiin ongelmiin, joita kapitalistiset globalisaatioprosessit luovat ihmisiä alistavilla, rasistisilla, seksistisillä ja ympäristöä tuhoavilla käytännöillään niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin.”

Sosiaalifoorumin motto on ”Toisenlainen maailma on mahdollinen!”. Sosiaalifoorumeja on järjestetty eri puolilla maailmaa 2000-luvun alusta lähtien. Myös Suomessa on järjestetty valtakunnallisen sosiaalifoorumin lisäksi myös paikallisia tapahtumia, kuten Tampereen sosiaalifoorumi, Turun sosiaalifoorumi ja Oulun sosiaalifoorumi.

Vuoden 2018 Sosiaalifoorumi järjestetään täysin kansalaisyhteiskunnan voimin

Suomen hallituksen leikkauspolitiikan seurauksena Suomen sosiaalifoorumi on entistä vahvemmin kansalaisyhteiskunnan oma, valtiosta riippumaton prosessi ja tapahtuma. Suomen 17. sosiaalifoorumi järjestetään kolmatta kertaa talkoovoimin ja järjestöjen ja kansalaistoimijoiden välisellä yhteistyöllä. Koska rahoitusta ei ole, on tapahtuman toteutuminen täysin järjestöjen, ay-liikkeen, seurakuntien ja muiden tukijoiden tarjoamien koordinaatioavun, lahjoitusten ja muun tuen varassa. Toivomme, että ohjelman järjestäjät voisivat tukea mahdollisuuksiensa mukaan parhaaksi katsomallaan tavalla tämän ainutlaatuisen kansalaisfoorumin toteuttamista.

Toissa kevään ensimmäistä kertaa pop up -muotoisena järjestetty Sosiaalifoorumi osoitti, miten valtion rahoituksen puuttumisesta huolimatta voimme järjestöjen ja muiden toimijoiden moninaisen yhteistyön ja ideoinnin ansiosta järjestää tilan kansalaisyhteiskunnan keskusteluille. Kahden pop up -Sosiaalifoorumin jälkeen pääsemme jälleen palaamaan saman katon alle, tutulle Arbikselle, ja voimme järjestää tapahtuman koko viikonlopun mittaisena. Muoto palautuu, mutta sama talkoohenki säilyy.

Miten pääsee Suomen sosiaalifoorumin tekijäksi?

Sosiaalifoorumi koostuu eri järjestöjen ja verkostojen tekemistä osatapahtumista, joiden pituus on 1,5 tuntia. Osatapahtuma voi olla keskustelu, työpaja, luento, elokuvaesitys tai vaikka jotain luovaa ja ennenäkemätöntä. Vaikka yhteinen piirikeskustelu, kävely, yhteisötaidetilaisuus tai radiolähetys.

Kutakin SSF:n osatapahtumaa toivotaan järjestämään mielellään 2 yhdistystä, verkostoa, tms. Periaatteena on: vähemmän tapahtumia, enemmän yhteistyötä. Osatapahtumat järjestetään omatoimisesti. Osatapahtumien perustiedot jätetään viimeistään perjantaihin 16.3. mennessä. Tietoja saa täydentää 29.3. saakka.

Osatapahtumissa ja esittelypöydillä tulee sitoutua sosiaalifoorumin peruskirjan periaatteisiin. Peruskirjassa Sosiaalifoorumiin osallistuvat liikkeet ovat sitoutuneet toimimaan syrjimättömyyden puolesta. Se on edellytys toisenlaisen maailman rakentamiselle. Sosiaalifoorumi on turvallinen tila, sekä rasismista ja syrjinnästä vapaa vyöhyke.

Yhteistyö Lähiradion kanssa

Lähiradio on mukana Suomen sosiaalifoorumissa tekemässä radiolähetystä suoraan tapahtumapaikalta! Lähiradion kanssa on mahdollista sopia tiettyjen osatapahtumien radioimisesta sekä käytävähaastatteluista, noin klo 12-18 välillä. Kerro kiinnostuksestasi radiolähetykseen ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätietoja saat teemakoordinaattoriltasi.

Vuoden 2018 Suomen sosiaalifoorumin teemat

Suomen sosiaalifoorumi kutsuu tänä keväänä järjestöt, verkostot ja ryhmät miettimään ratkaisuja tämän päivän polttaviin haasteisiin. Tapahtuma jakautuu viiteen eri teemaan, jotka on muotoiltu haasteiksi. Haasteita tukevat avainsanat, jotka avaavat teeman sisältöä tarkemmin.

 • Katoava vapaus eli kuinka demokratia vallataan takaisin?
  (Demokratia, kansalaisyhteiskunta, ilmaisunvapaus, media, koulutus)
 • Systeemikriisi!
  (Ympäristö, ihmiskasvoinen globalisaatio, tulevaisuuden maailman rakennuspalikat)
 • Kahden kerroksen väkeä
  (Työ, työttömyys, toimeentulo ja talouden monet muodot)
 • Erilaisen pelosta luottamuksen ja rauhan rakentamiseen
  (Yhdenvertaisuus ja moninaisuus rasismia, syrjintää ja sotimista vastaan)
 • Epäreilu peli vai sosiaalinen hyvinvointi?
  (Asunnottomuus, köyhyys, osattomuus, sosiaaliset oikeudet, hyvinvointivaltion tulevaisuus)

-> Katso mieleisesi teeman teemakoordinaattorin yhteysteidot

Järjestäjät tiedottavat myös osatapahtumastaan itse. Vaikka kaikista osatapahtumista tiedotetaan Suomen sosiaalifoorumin yhteisen tiedotuksen kautta, osallistujat eivät välttämättä valitse osallistua osatapahtumiin pelkästään sen perusteella. Jokainen ryhmä osatapahtumaansa mainostaessaan toivottavasti tiedottaa koko Sosiaalifoorumista.

-> Ilmoita osatapahtumasta ilmoittautumislomakkeella 

Osallistumismaksu

 • Osatapahtumista peritään osallistumismaksu, joka on 70 euroa/osatapahtuma. Maksu maksetaan per osatapahtuma – siis kun järjestäjiä on useampia, he jakavat osallistumismaksun keskenään.
 • Osallistumismaksusta saatavia tuloja tarvitaan tilavuokrasta, tiedotuksesta ja koordinaattorin palkkauksesta aiheutuviin kuluihin. Sosiaalifoorumi ei enää saa valtionavustusta, joten olemme täysin järjestöiltä saatavan rahoituksen varassa.
 • Jos järjestönne on varakas ja haluatte tukea Sosiaalifoorumin selviytymistä, voitte maksaa osatapahtuman korvauksena enemmän kuin 70 euroa.
 • Osallistumismaksua vastaan saa tilan Arbikselta ja osatapahtuma on mukana kaikessa SSF:n tiedotuksessa.
 • Mikäli osallistumismaksua ei ole maksettu 29.3. mennessä, eikä muusta (alennuksesta tai maksuajasta) ole sovittu ohjausryhmän kanssa, osatapahtuma katsotaan perutuksi.
 • Maksu maksetaan vuosina 2017–2018 tili- ja vastuujärjestönä toimivan Sivistysliitto Kansalaisfoorumi ry:n tilille FI90 5720 1020 0611 11  ja viestikenttään laitetaan viestiksi “SSF2018 osatapahtuman nimi”.

Miten pääsee Suomen sosiaalifoorumin tukijaksi?

SSF on yksi näkyvimpiä vaihtoehtotapahtumia Suomessa. Monet järjestöt, mm. ammattiliitot, ovat tukeneet Sosiaalifoorumia vuosittaisella tukimaksulla. Tukimaksu voi olla mitä tahansa 150 eurosta ylöspäin, järjestön varakkuuden mukaan. Tukimaksut mahdollistavat omalta osaltaan Sosiaalifoorumin järjestämisen. Tukijat mainitaan SSF:n tiedotuksessa. Tukijat vapautetaan osatapahtuman ja/tai pöytäpaikan maksusta.

Share