Menettelytapaohjeet Sosiaalifoorumin ohjelmajärjestäjille 2020

Suomen sosiaalifoorumi järjestetään viikonloppuna 25.-26.4.2020 Helsingissä ruotsinkielisellä työväenopisto Arbiksella.

Mikä on Suomen sosiaalifoorumi?

Suomen sosiaalifoorumi (SSF) on kaksipäiväinen tapahtuma, joka muodostuu kymmenistä osatapahtumista. Foorumin järjestävät yhteistyössä eri kansalaisjärjestöt, ja työtä organisoidaan säännöllisten, kaikille avoimien yleiskokousten kautta.

Suomen sosiaalifoorumi on sitoutunut Maailman sosiaalifoorumin peruskirjaan pohjautuviin, toimintaa ohjaaviin arvoihin. Keskeisiä kohtia ovat esim:  ”Sosiaalifoorumi on moniarvoinen, monipuolinen, ei-tunnustuksellinen, ei-valtiollinen ja puolueista riippumaton areena, joka tuo konkreettiseen toimintaan sitoutuneet toimijat, organisaatiot ja liikkeet paikalliselta kansainväliselle tasolle rakentamaan yhdessä toisenlaista maailmaa. Sosiaalifoorumi edistää globaalia oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. (…) Sosiaalifoorumi on uuden ajattelun ja vaihtoehtojen areena. Se tuo esiin erilaisia ratkaisuja globaaleihin sosiaalisiin ongelmiin, joita kapitalistiset globalisaatioprosessit luovat ihmisiä alistavilla, rasistisilla, seksistisillä ja ympäristöä tuhoavilla käytännöillään niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin.”

Sosiaalifoorumin motto on ”Toisenlainen maailma on mahdollinen!”. Sosiaalifoorumeja on järjestetty eri puolilla maailmaa 2000-luvun alusta lähtien. Myös Suomessa on järjestetty valtakunnallisen sosiaalifoorumin lisäksi myös paikallisia tapahtumia, kuten Tampereen sosiaalifoorumi, Turun sosiaalifoorumi ja Oulun sosiaalifoorumi.

Vuoden 2020 Sosiaalifoorumi järjestetään täysin kansalaisyhteiskunnan voimin

Suomen 19. sosiaalifoorumi järjestetään viidettä kertaa talkoovoimin ja järjestöjen ja kansalaistoimijoiden välisellä yhteistyöllä. Koska rahoitusta ei ole, on tapahtuman toteutuminen täysin järjestöjen, ay-liikkeen, seurakuntien ja muiden tukijoiden tarjoamien koordinaatioavun, lahjoitusten ja muun tuen varassa. Toivomme, että ohjelman järjestäjät voisivat tukea mahdollisuuksiensa mukaan parhaaksi katsomallaan tavalla tämän ainutlaatuisen kansalaisfoorumin toteuttamista.

Miten pääsee Suomen sosiaalifoorumin tekijäksi?

Sosiaalifoorumi koostuu eri järjestöjen ja verkostojen tekemistä osatapahtumista, joiden pituus on 1,5 tuntia. Osatapahtuma voi olla keskustelu, työpaja, luento tai vaikka jotain luovaa ja ennenäkemätöntä. Vaikka yhteinen piirikeskustelu, kävely, yhteisötaidetilaisuus tai interaktiivinen peli.

Kutakin SSF:n osatapahtumaa on oltava järjestämässä 2 yhdistystä, verkostoa tai vastaavaa tahoa. Periaatteena on: vähemmän tapahtumia, enemmän yhteistyötä. Osatapahtumat järjestetään omatoimisesti.

Osatapahtumissa ja esittelypöydillä tulee sitoutua sosiaalifoorumin peruskirjan periaatteisiin. Peruskirjassa Sosiaalifoorumiin osallistuvat liikkeet ovat sitoutuneet toimimaan syrjimättömyyden puolesta. Se on edellytys toisenlaisen maailman rakentamiselle. Sosiaalifoorumi on turvallinen tila, sekä rasismista ja syrjinnästä vapaa vyöhyke.

 • Kesto: tunti 30 minuuttia
 • Vähintään kaksi järjestäjää
 • Tyyli vapaa: luento, työpaja tai mitä tahansa muuta

Ilmoittautuminen aukeaa 20.1. ja jatkuu 24.2. saakka. Ilmoittautumista voi täydentää Ilmoittautumislomakkeesta sähköpostiin tulevan linkin kautta. Ohjausryhmä toivoo ilmoittautumisia mahdollisimman varhain, jotta teemakoordinaattorien työ helpottuu.

Vuoden 2020 Suomen sosiaalifoorumin teemat

Suomen sosiaalifoorumi kutsuu tänä keväänä järjestöt, verkostot ja ryhmät miettimään yhdessä, miten voidaan toimia mahdollisimman tehokkaasti. Tapahtuma jakautuu viiteen eri teemaan. Ne ovat seuraavat:

  • Ympäristökriisi
  • Talousjärjestelmän muutostarpeet
  • Hyvinvointi, työ ja toimeentulo
  • Yhdenvertaisuus, syrjintä ja vihapuhe
  • Media demokratian rakentajana?

Järjestäjät tiedottavat myös osatapahtumastaan itse. Vaikka kaikista osatapahtumista tiedotetaan Suomen sosiaalifoorumin yhteisen tiedotuksen kautta, osallistujat eivät välttämättä valitse osallistua osatapahtumiin pelkästään sen perusteella. Jokainen ryhmä osatapahtumaansa mainostaessaan toivottavasti tiedottaa koko Sosiaalifoorumista.

-> Ilmoita osatapahtumasta ilmoittautumislomakkeella

Osallistumismaksu

 • Osatapahtumista peritään osallistumismaksu, joka on 90 euroa/osatapahtuma. Maksu maksetaan per osatapahtuma – siis kun järjestäjiä on useampia, he jakavat osallistumismaksun keskenään.
 • Osallistumismaksusta saatavia tuloja tarvitaan tilavuokrasta, tiedotuksesta ja koordinaattorin palkkauksesta aiheutuviin kuluihin. Sosiaalifoorumi ei enää saa valtionavustusta, joten olemme täysin järjestöiltä saatavan rahoituksen varassa.
 • Jos järjestönne on varakas ja haluatte tukea Sosiaalifoorumin selviytymistä, voitte maksaa osatapahtuman korvauksena enemmän kuin 90 euroa.
 • Vähävaraiset järjestäjät voivat anoa alennusta osallistumismaksuun.
 • Osallistumismaksua vastaan saa tilan Arbikselta ja osatapahtuma on mukana kaikessa SSF:n tiedotuksessa.
 • Mikäli osallistumismaksua ei ole maksettu lähetetyn laskun eräpäivään mennessä, eikä muusta (alennuksesta tai maksuajasta) ole sovittu ohjausryhmän kanssa, osatapahtuma katsotaan perutuksi. Laskut toimitetaan osatapahtumille maaliskuun aikana.
 • Maksu maksetaan vuosina 2019–2020 tili- ja vastuujärjestönä toimivan Sivistysliitto Kansalaisareena ry:n lähettämän laskun perusteella. Tätä varten ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään laskutusyhteystiedot, jotka voivat olla järjestön viralliset tiedot tai yksityishenkilön tiedot.

Miten pääsee Suomen sosiaalifoorumin tukijaksi?

SSF on yksi näkyvimpiä vaihtoehtotapahtumia Suomessa. Monet järjestöt, mm. ammattiliitot, ovat tukeneet Sosiaalifoorumia vuosittaisella tukimaksulla. Tukimaksu voi olla mitä tahansa 150 eurosta ylöspäin, järjestön varakkuuden mukaan. Tukimaksut mahdollistavat omalta osaltaan Sosiaalifoorumin järjestämisen. Tukijat mainitaan SSF:n tiedotuksessa. Tukijat vapautetaan osatapahtuman ja/tai pöytäpaikan maksusta.

Esittelypöydän varaaminen

Sosiaalifoorumiin voi myös varata esittelypöydän. Pöydän hinta on 60e viikonlopulta, ja varaaja sitoutuu pitämään sitä molempina päivinä.

Share