Kaivoksista hyvinvointia vai tuhoa?

La 16-18 (luokka 23)

Puhujina:
Lasse Flöjt: Itä- ja Pohjois-Suomen resurssivarantojen käytön oikeudenmukaisuudesta.

Pohjois-Suomen resurssivarannot ovat voimakkaan kiinnostuksen kohteena. Kansainväliset kaivosyhtiöt ovat varanneet suurimmaksi osaksi vanhan kaivoslain turvin suurimman osan Pohjois-Suomea tutkimuksilleen. Miltä resurssipolitiikka näyttää paikallisten näkökulmasta ja kuinka oikeudenmukaisesti prosessit etenevät – ja ketkä hyötyvät? Esimerkkinä Talvivaara.

Pekka Haavisto: Köyhdytetty uraani, aseen ympäristöuhat.

Tietoa, keskustelua ja kysymyksiä uraanin elinkaaresta, uraaniaseiden uhkasta ihmisen perimälle ja YK:n yleiskokouksen 2012 hyväksymän ”precautionary approach”- periaatteen vaikutuksesta ihmisen ja luonnon suojeluun. Onko varautuminen riittävä?

Järjestää: Tekniikka elämää palvelemaan – Tekniken i livets tjänst

Yhteistyöjärjestöt: Naiset Rauhan Puolesta -liike, Uraaniaseet kieltoon -liike, Edelleen Ei ydinvoimaa -kansalaisliike

Share