Kapitalismin vaihtoehdot ja uudet talouden muodot

Klo 14–16 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto, Fredrikinkatu 33 A

Tervetuloa tutustumaan uuden talouden muotoihin!

Uuden talouden muodoilla viitataan erilaisiin toimintoihin, jotka luovat käytännössä vaihtoehtoja kapitalistiselle talousjärjestelmälle. Näille talouden muodoille, kuten yhteisö- ja solidaarisuustaloudelle, yhteistä on nykyjärjestelmän kritiikki, sen toimintaperiaatteiden kyseenalaistaminen sekä halu luoda vaihtoehtoja nykyisten rinnalle tai jopa vaihtaa kokonaan nykyinen järjestelmä uuteen. Talouden uusilla muodoilla halutaan murtaa ajattelutapa, jonka mukaan vaihtoehtoja ei ole (There Is No Alternative).

Vaihtoehtoja kuitenkin on.

Tilaisuudessa 16.4. klo 14-16 perehdytään uuteen talouteen alustusten ja keskustelun kautta. Esillä ainakin solidaarisuustalous, josta alustaa väitöskirjatutkija Laura Kumpuniemi. Perehdymme myös osuuskuntatoimintaan esimerkkien kautta. Keskustelemme tavoista ottaa osaa uusien talouksien rakentamiseen.

Tervetuloa oppimaan ja keskustelemaan!

Tiivistelmä tapahtumasta

Puhujina väitöskirjatutkijat Laura Kumpuniemi ja Tero Toivanen.

ViNO:n ja Vasemmistoliiton järjestämässä tilaisuudessa keskusteltiin solidaarisuustalouden käsitteestä ja siitä, miten valtavirtataloudessa ja kapitalistisessa järjestelmässä talouden vaihtoehdot jäävät huomiotta. Uudenlaiset talouden muodot luovat vaihtoehtoja rahalliselle vaihdolle ja erilaisia tapoja järjestää elämää. Solidaarisuustaloudessa ihminen ja ympäristö ovat keskiössä ja tavoitteena on tehdä päätöksiä siellä, missä niiden vaikutuksetkin ovat. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus ottaa osaa keskusteluun talousosaajien ohella. Arvoina solidaarisuustalouteen liittyy tasa-arvo, kestävyys sekä sosiaalinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus. Nämä uudet talouden muodot osittain ovat jo olemassa, mutta vähällä huomiolla.

Yhteisvaurauden käsitteellä voidaan kritisoida kapitalismia ja nykyisiä kestämättömiä järjestelmiä. Ihmisten käytössä olevat aineelliset varannot voivat hyödyntää tasapuolisesti ihmisiä resurssien aitaamisen ja yksityistämisen sijaan. Esimerkkeinä tällaisesta nykyisellään on mm. jokamiehenoikeudet, naapuriapu ja vapaasti jaettava tieto. Palvelujen pettäessä ihmiset tukeutuvat yhteisvaurauteen, jolloin yhteisön tuki korvaa mm. valtion järjestämiä tukipalveluita. Kapitalistinen järjestelmä hyödyntää yhteisiä varantoja hallitsemalla ja ohjaamalla tuotot yhteisön sijaan yksityiselle. Näin mm. tiedon saanti heikentyy ja epätasa-arvo lisäntyy. Demokraattisten järjestämisen tavoilla ihmiset yhteisesti hallitsevat varantojaan ja kommunikoivat keskenään, jolloin myös valtion rooli voi olla tärkeä. Sellaiset varannot, joita yhteisvaurauden toiminnalla tuotetaan kapitalistisen järjestelmän ulkopuolelle heikentävät kapitalismin mahdollisuuksia hyötyä niistä.

Alustusten jälkeen keskustelu jatkui vilkkaana aiheesta yhteisesti ja pienryhmissä.

ViNO:n hallituksen jäsen Sameli Sivonen esitteli lyhyesti erilaisia mahdollisuuksia osallistua vaihtoehtotalouteen. Näitä ovat mm. aikapankit, osuuskunnat, kampusviljely, siirtolapuutarhat, majoituspalvelut kuten couchsurfing, lainauspalvelut, kimppakuljetukset, kirjaston lainauspalvelut ja vapaaehtoistyö.

JärjestäjäVihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto

Share