Kehitys, rauhantyö, naiset ja media

Su 13-15 (luokka 22)

Miten naiset voivat vaikuttaa mediassa ihmisoikeuksien toteutumiseen ja väkivallattomaan vaihtoehtoon? Miten naisia tuetaan tässä työssä?

Ihmisoikeussopimukset ja muu kansainvälinen normisto ovat naisten parhaat ystävät. Miten ne saadaan työkaluiksi ?

Somalimaassa koulutetaan ulkoministeriön tuella radiotoimittajia maan ensimmäiseen naisten radioon. Näillä maahanmuuttajataustaisilla Suomen naisilla on entisessä asuinmaassan julkaistavana myös maan ensimmäinen naisten lehti.

Järjestäjät: Naistoimittajat ry, Shiffa ry ja Uskot ilman rajoja ry

Share