Lapset, nuoret ja ilmastonmuutos

Su 26.4. klo 13-17 luokka 22

Keskustelua sukupolvitietoisuudesta politiikassa ja kansalaistoiminnassa. Puhumassa:

  • Paula Sankelo (Ilmastovanhemmat ja sukupolvivastuu)
  • Eeva Huttunen Syks (”Maailman pelastaminen on lasten leikkiä”)
  • Kai Alhanen (Miten kuvitella toisenlainen tulevaisuus?)
  • Arto Salonen (Ilman systeemiajattelua olemme ulapalla)
  • Leena Suurpää (Nuorisotutkimuksen aikakäsitys)
  • Mikael Hilden (Ilmastonmuutoksen arkipäiväistäminen) ja
  • Marjatta Bardy (Sukupolvitietoisuus)

Järjestäjinä: Ilmastovanhemmat ja Suomen ympäristökasvatuksen seura

Yhteenveto seminaarista

Keskustelun pääteemana oli ilmastonmuutos erityisesti nuorten ja lasten ja heidän tulevaisuutensa yhteiskunnan näkökulmasta, ja mikä vastuu tämän päivän sukupolivilla on sen rakentamisessa. Paula Sankelo Ilmastovanhemmista ja Eeva Huttunen Suomen ympäristökasvatuksen seurasta (SYKSE) esittelivät toimintaansa ja kertoivat, miten he yrittävät vaikuttaa yhteiskuntarakenteiden muuttamiseen ja siihen liittyvään päätöksen tekoon, erityisesti nuorten ja lasten näkökulman huomioimisen ja heidän osallistamisen kannalta.

Ilmastovanhemmat ovat vanhemmista ja lasten näkökulmasta kiinnostuneiden kansalaisten muodostama yhdistys, jonka keskeinen toimenkuva on toimia lasten ja nuorten etujärjestönä. He pyrkivät toiminnallaan lobbaamaan päätöksentekijöitä toteuttamaan myös suuria tekoja luonnonvarasektorilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi pelkän kuluttajiin vaikuttamisen ja syyllistämisen sijaan ja mahdollistavat mm. lasten ja nuorten aktiivista toimijuutta osallistua tähän, mm. kansanedustajille lähetettävien viestien muodossa.

SYKSE on ympäristökasvatuksen edistämiseen ja tukemiseen erikoistunut asiantuntijajärjestö, joka puolestaan keskittyy erityisesti opetukseen vaikuttamiseen, ja he suunnittelevat toimintamalleja ja materiaalia mm. Vihreä lippu ohjelmaan, joka on osana kansainvälistä eco-schools verkostoa. Keskustelua heräsi mm. lapsiin kohdistuvan mainonnan kieltämisestä sekä tällä hetkellä kommentoitavana olevasta uudesta opetus-suunnitelmasta ja sen ilmastonäkökulmasta, joka nähtiin toistaiseksi vielä liian kapeana suhteessa ilmastonmuutoksen läpileikkaavaan luonteeseen osana kaikkia oppiaineita.

Kai Alhanen, filosofi ja nuorten kanssa toiminut kansalaistoimija mm. Hiilivapaa Helsinki  -kampanjassa, puhui mm. mielikuvituksen merkitykestä uudenlaisen kokonaisvaltaisen yhteiskunnan visioimisessa ja luomisessa ja valotti nuorten ja aikuisten haasteita tässä tehtävässä – kuvittelukykymme on kuihtumassa ja se tulee elvyttää.

Share