Mitä kasvun jälkeen?

Su klo 13-15 (luokka 23)

Euroopan ja Suomen heikentyneet talouden kasvunäkymät ja globaalin ilmastokriisin torjuminen pakottavat yhteiskunnallisiin muutoksiin, joilla hyvinvointi turvataan kasvutalouden jälkeisissä yhteiskunnissa. Samaan haasteeseen nivoutuu myös oikeudenmukaisen kansainvälisen talousjärjestelmän rakentaminen. Valtavirrassa esiintyvä yhteiskunnallinen keskustelu näyttää jumittuneen kilpailukyvyn, työllisyysasteen ja tuottavuuden kaltaisiin ratkaisuihin. Pinnan alla kuitenkin kuohuu kasvukritiikkiä ja erilaisten verkostojen kehittelemiä ratkaisuja, joilla rakennetaan uudenlaista taloutta ja turvataan hyvinvointia talouskasvusta ja globaalista kilpailukyvystä riippumatta. Vaihtoehtoina esitetään esimerkiksi degrowth-visioita tai keynesiläistä sääntelyä.

Viime vuosina Suomeen on perustettu erilaisia liikkeitä, jotka herättävät keskustelua yhteisvauraudesta (commons) ja esittävät esimerkiksi osallisuustaloutta, solidaarisuustaloutta tai globaalia kestävää taloutta vaihtoehtoina nykyiselle finanssikapitalismille. Eri puolilla Suomea on perustettu osuuskuntia, yhteiskunnallisia yrityksiä, luomuruokapiirejä ja aikapankkeja, jotka raivaavat  tilaa nykyistä kestävämmälle taloudelle. Toistaiseksi ideat, aloitteet ja verkostot ovat toimineet Suomessa melko erillään toisistaan, jolloin vastavoimaa rakentavalla liikkeellä ei ole ollut tarjota yhteisiä vastauksia ajankohtaisiin haasteisiin.

Sosiaalifoorumissa uuden talouden toimijat kokoavat yhteen vaihtoehtoja. Tilaisuudessa tuodaan esiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja hahmotellaan, mitä on hyvinvointi talouskasvun jälkeen ja miten sitä edistetään Suomessa ja muualla maailmassa.

Järjestäjänä: Uuden talouden verkostot

Share