Miten käy lähipalvelujen ja demokratian?

La 25.4. klo 10-12 auditorio

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta tehdyt ehdotukset ovat kaatuneet perustuslakivaliokunnassa esitysten epädemokraattisuuteen ja rahoituksen eriarvoisuuteen. Millainen sote-malli turvaa demokratian, yhdenvertaiset palvelut, henkilöstön aseman ja palvelujen oikeudenmukaisen rahoituksen?

Keskustelemassa

  • Kuntaliiton apulaisjohtaja, VTM Reijo Vuorento
  • ammattiliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola
  • Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton puheenjohtaja Antti Holopainen sekä
  • Helsingin kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen

Pitkään kunta- ja sote-uudistusten valmistelua seurannut Reijo Vuorento on vertaillut hankkeita muihin pohjoismaihin ja hahmotellut uutta suuntaa, jossa kunnilla on kokonaisvastuu lähipalveluista ja erityistason palvelut järjestetään laajemmalla pohjalla. Silja Paavola tuo keskusteluun työntekijänäkökulman ja ammattiliitto Superin selvitykset sote-palvelujen haasteista. Palvelujen tarvitsijoiden oikeuksien kannalta sote-malleja arvioi Antti Holopainen, joka on myös Lahden kaupunginhallituksen jäsen. Yrjö Hakanen on puolestaan paneutunut asiaan paitsi kaupunginvaltuutettuna myös useammassa kirjassa, joissa on esittänyt vaihtoehtoisia sote-malleja.

Järjestäjä: Demokraattinen sivistysliitto

Share