Post-2015: Väheneekö eriarvoisuus, muuttuuko maailma?

Miltä eriarvoisuus tuntuu? Muuttuuko maailma uusien kestävän kehityksen tavoitteiden myötä? Aiheeseen tutustutaan Take a step forward -roolipelin avulla ja kuulemalla asiantuntijoita etniseen sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen eriarvoisuuteen liittyen. Eriarvoisuuden vähentäminen globaalisti tulee olemaan yksi vuosituhattavoitteiden jälkeisistä tavoitteista. Puheenvuoroissa tuodaan esiin eriarvoisuus sekä Suomessa että maailmalla.

Keskustelussa mukana ovat:

  • Rilli Lappalainen, Kehys ry
  • Krister Karttunen, Seta
  • Elina Korhonen, Väestöliitto
  • Aadan Ibrahim, R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry
  • Minna Havunen, Dalitien solidaarisuusverkosto

Järjestäjinä: Kehys ry  ja Changemaker 

Yhteenveto seminaarista

Tilaisuus oli jaettu osioihin alkaen lyhyellä videolla YK:n vuosituhattavoitteista ja esittely. Seuraavaksi oli Changemakerin roolileikki, jossa visualisoitiin ja herätettiin keskustelua eriarvoisuudesta.

Seuraavaksi oli panelistien esittely; monipuoliseen keskusteluryhmään kuuluivat:
Krister Karttunen / Seta
Aadan Ibrahim / R3
Elina Korhonen / Väestöliitto
Minna Havunen / Dalitien solidaarisuusverkosto

Keskusteluryhmän monipuolisuus loi hyvän tunnelman keskustelulle, johon osallistujiakin rohkaistiin osallistumaan.

Pääteemana oli eriarvoisuuden kasvu, sen torjuminen ja tilanne maailmalla eli vähemmistöjen kohdalla. Positiivista kehitystä on nähty, mutta riski syrjinnän kasvulle on olemassa ja matkaa on vielä paljon jäljellä.

Share