Riittävä elintaso – ei ihan oikea ihmisoikeus?

Su 26.4. klo 13-15 auditorio

Terveyspalvelut, riittävä elintaso ja oikeus asumiseen ovat myös kansainvälisten sopimusten turvaamia ihmisoikeuksia. Suomi on sitoutunut turvaamaan nämä oikeudet kaikille ihmisille. Mutta ymmärtävätkö viranomaiset ja päättäjät tämän? Miten erilaisten ihmisten oikeudet toteutuvat käytännössä?

Euroopan Neuvosto totesi helmikuussa, että perusturvan taso Suomessa on riittämätön. Keskustelemme erityisesti perusturvan tasosta ihmisoikeuskysymyksenä.

Järjestäjinä: Ihmisoikeusliitto ja Suomen sosiaalioikeudellinen seura

Yhteenveto seminaarista

Riittävä elintaso – ei ihan oikea ihmisoikeus? -seminaari vastasi kysymyksiin perusturvasta ja sen heikkoudesta Suomessa. Ihmisoikeusliiton järjestämä tilaisuus koostui järjestön ja sen toiminnan esittelystä ja paneelikeskustelusta, jossa neljä osallistujaa kertoi perusturvasta omasta näkökulmastaan. Ihmisoikeuksissa on korostettu muita kuin taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia, mikä on jättänyt myös kysymyksen perusturvasta vähälle huomiolle. Suomi onkin saanut Euroopan neuvostolta huomautuksen riittämättömästä perusturvasta, mutta edellinen hallitus ei siitä huolimatta ottanut asiaa julkisesti esille.

Paneelikeskustelun osallistujien erilaiset näkökulmat (mukana köyhyystutkija, Kelan tutkimuspuolen edustaja, perusturvan varassa kahdeksan vuotta elänyt henkilö ja Invalidiliiton edustaja) muodostivat hedelmällisen keskustelun perusturvasta. Perusturvan tavoite estää köyhyyttä ei suomalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä toteudu – sen määrä ei riitä elämiseen. Byrokratia estää ja hidastaa perusturvan toteutumista, kävi keskustelussa ilmi niin käytännön kokemuksista kuin tutkimustuloksista. Keskustelua käytiin myös erityisryhmien perusturvasta, esimerkiksi takuueläkkeestä, ja sen erityisvaatimuksista. Yhtenä mahdollisena ratkaisuna perusturvan ongelmaan käsiteltiin perustuloa, jossa nähtiin potentiaalia mutta myös mahdollisia ongelmia.

Share