Solidaarisuustalouden käytäntöjä ja kartoitusta

La 12-14 (luokka 41)

Solidaarisuustalous on käytännön vaihtoehtojen etsimistä nykyiselle kestämättömälle talousjärjestelmälle. Solidaarisuustalousverkosto on valmistellut ehdotuksen käytännöistä (tavoitteista, menetelmistää, päätöksenteosta, kartoitustyökaluista yms.), joilla kehittää vaihtoehtoisia talouksia Suomessa eteenpäin.

Keskustelemme niistä kriteereistä, jotka taloudellisen toiminnan tulee täyttää ollakseen osa viriävää solidaarisuustaloutta. Työpajassa kehitetään yhdessä luonnostamme solidaarisuustalouden prosessista ja otetaan seuraavia askeleita kohti parempia talouksia.

Tietoa solidaarisuustalousverkoston toiminnasta löytyy sivustolta www.solidaarisuustalous.fi.

Alustajat: Solidaarisuustalousverkosto

Järjestäjät : solidaarisuustalous.fiSiemenpuu-säätiö, Stadin aikapankki, Merkur pankki, Kepa ry

Share