Sosiaalifoorumin toimintatapojen kehittäminen -työpaja

Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan keskusteluun ja kehittämistyöhön, jota käydään horisontaaleja päätöksentekomenetelmiä hyödyntäen lauantaina 25.4 klo 10-11.30 ja sunnuntaina 26.4. klo 15-16.30 luokassa 21.

Suomen sosiaalifoorumi on uniikki ja tärkeä kansalaisfoorumi, joka kokoaa vuosittain yhteen erilaisia kansalaisliikkeitä ja kriittisestä yhteiskunnallisesta keskustelusta kiinnostuneita ihmisiä. Vaikka Suomen sosiaalifoorumi järjestetään tänä vuonna 14. kertaa, ei sen tulevaisuutta ole silti pystytty rakentamaan vakaalle pohjalle. Tämä epävakaus on johtanut tarpeeseen kehittää ja reflektoida nykyisiä toimintamalleja. Sosiaalifoorumin toimintatapojen kehittäminen -työpajoissa pohditaan sosiaalifoorumin tulevaisuutta ja sitä, minkälaista foorumia tarvitsemme, jotta pystymme vastaamaan globaalisti akuutteihin ja eskaloituviin ongelmiin.

Periaatteellisen keskustelun lisäksi työpajoissa pyritään ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan, siihen miltä sosiaalifoorumin tulevaisuus näyttää ja kuinka 15-vuotisjuhlat järjestetään.

Sosiaalifoorumin virallinen päättävä elin on avoin yleiskokous, joka kokoontuu useamman kerran vuodessa. Työpajan aikana ei siis voida tehdä virallisia päätöksiä, joskin niiden aikana voidaan tehdä luonnoksia ja ehdotuksia, jotka käsitellään 6.5 klo 17-19 järjestettävässä yleiskokouksessa seurakuntayhtymän tiloissa (Kolmas linja 22B). Myös yleiskokous on kaikille sosiaalifoorumista kiinnostuneille avoin tilaisuus.

Lisätietoja:

Millaisen sosiaalifoorumin tarvitsemme ja kuinka sen toteutamme?

 

Share