Stop TTIP CETA TiSA! -työpaja

Klo 12–15 Rakennusliiton Uudenmaan aluetoimisto, Siltasaarenkatu 4, sisäänkäynti katutasosta

Euroopan unioni on kiirehtimässä kauppasopimusneuvottelujaan – myös kamppailun sopimuksia vastaan on lisättävä kierroksia!

TTIP-sopimusta (EU:n ja Yhdysvaltojen välinen kauppa- ja investointikumppanuus) koskevat neuvottelut on määrä saattaa päätökseen vuoden 2016 loppuun mennessä.

CETA-sopimuksen (EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus) allekirjoitusseremonioita suunnitellaan syyskuulle 2016, jotta sopimus saataisiin voimaan jo vuoden 2017 alusta alkaen. Myös TiSA-sopimusta (palvelukauppasopimus EU:n, Yhdysvaltojen ja 21 muun WTO-jäsenen kesken) koskevat tekstit on tarkoitus saada valmiiksi syyskuuhun 2016 mennessä.

Tiimalasin aika alkaa siis olla lopussa. On toimittava nopeasti ja tehokkaasti, mikäli aiomme saada estettyä nämä tuhoisat kädenpuristukset. TTIP-verkosto ja Helsingin yliopiston Attac järjestävät Suomen sosiaalifoorumin yhteydessä työpajan, jossa on mahdollisuus tutustua kampanjaverkoston eri toimintaryhmiin ja ryhtyä saman tien tuumasta toimeen sopimusten kaatamiseksi.

Share