Suomen asema muuttuvassa geopoliittisessa tilanteessa ja fasismin vaara

Su 25.4 klo 15-17 luokka 41

Keskustelua Suomen geopoliittisesta tilanteesta. Onko vastakkainasettelulle vaihtoehtoja?

Järjestäjinä: Marxilainen Työväenliitto ja Vihreä Puolue

Yhteenveto seminaarista

1. Geopoliittisen tilanteen muutoksia Suomen näkökulmasta on tarkasteltava kolmella tasolla: talous, (geo)politiikka ja Suomen Nato-keskustelu.

2. Geopoliittisen tilanteen muutoksen juuret kapitalismin romahduksessa vuonna 2007.

3. Taloudellinen, geopoliittinen, sosiaalinen ja poliittinen tasapaino on alkanut järkkyä nykyisen, vuonna 2007 alkaneen nykykapitalismin aikakauden myötä.

4. Fasismille otollinen maaperä on alkanut kasvaa Saksan, Ranskan ja Britannian toistensa kanssa ristiriitaisten imperialististen intressien myötä.

(5. Nykyinen maailman velka on noin 286% koko maailman bruttokansantuotteesta!)

6. Kasvavat pakolaismäärät, Naton vahvistuminen ja mm. Ukrainan tilanne ovat muuttaneet myös Euroopan valtioiden sotilaallisia asemia.

7. Suomi on Naton alusmaa, eikä tämä sopimus varsinaisesti kiellä esim. ydinaseiden sijoittamista Suomeen.

8. Esityksen tarkoituksena oli herätellä kuulijoita ajattelemaan ajankohtaisia, Eurooppaa ja myös Suomea koskevia kriisitilanteita geopoliittisten voimasuhteiden muokkaamisen näkökulmasta. Millaisia vaikutuksia esimerkiksi heikentyneellä taloustilanteella, Suomen puolustuspoliittisilla toimilla (Nato) ja pakolaisliikenteellä voi olla Suomen kansalaisten turvallisuuden kannalta?

 

Share