Hyvinvointi ei synny tyhjästä – investoinnit pohjoismaisessa mallissa

Lauantai 26.4.
klo 16 – 17.30, luokka 12

Tilaisuudessa keskustellaan aktiivisen investointipolitiikan merkityksestä hyvinvoinnin luomisessa. Näkökulmina ovat innovaatio- ja kasvupolitiikka, sosiaaliset investoinnit ja ekologinen rakennemuutos. suomi/englanti

Järjestäjät: Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Suomen Sosialidemokraattinen puolue SDP, Kalevi Sorsa -säätiö ja Työväen Sivistysliitto

http://www.sak.fi/
https://www.sdp.fi/fi/
http://sorsafoundation.fi/
http://www.tsl.fi/

Share