Kaivokset Suomessa

Lauantai 26.4.
klo 14 – 15.30, luokka 33

Suomessa on nähty viime vuosina kaivosinvestointien buumi, jota on ajettu päämäärätietoisesti erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomeen. Miten Suomen kaivosalaa edistetään, mitkä sen vaikutukset ovat ja ketkä siitä hyötyvät? Entä mihin kohdistuvat kaivostoiminnan haittavaikutukset? Dokumentin ja asiantuntijoiden avulla kartoitetaan suomalaisen kaivosbuumin anatomiaa. Seminaari toimii johdatuksena myöhemmälle kaivosliikkeiden keskustelulle.

* TV-kanava Al-Jazeera: Under northern lights -dokumentti, tekstitys suomeksi (25 min)
* Pohjoinen kaivosboomi, tutkija Mika Flöjt
* Suomalainen kaivosbuumi: toimijat ja syyt, tutkija Markus Kröger
* Kaivosten vaikutukset poronhoitoon, Porotalousneuvoja Sanna Hast, Paliskuntain yhdistys.
* Kaivosten vaikutukset kalastukseen, kalastaja Raimo Tervonen, Talvivaaran kaivoksen vaikutusalueelta

Järjestäjät: Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) ja Tekniikkaa Elämää Palvelemaan (TEP)

http://www.sll.fi/
http://tep.kaapeli.fi/

Share