Kohti hiilivapaata Helsinkiä

Sunnuntai 27.4
klo 13 – 14.30, luokka 33

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2015 uusista energiantuotannon investoinneista, joissa vaihtoehtoina ovat kivihiili ja uusiutuva metsäpohjainen energia. Hiilivapaa Helsinki -kampanjan tavoite on varmistaa, että Helsingin energiantuotanto vapautuu hiilestä ja ryhtyy hyödyntämään uusiutuvaa energiaa ja energiansäästöä. Tilaisuudessa esitellään tulevaa investointipäätöstä ja siihen liittyviä vaikuttamismahdollisuuksia.

Järjestäjät: Greenpeace ja Maan ystävät

http://www.greenpeace.org/finland/fi/
http://www.maanystavat.fi/

Share