Kyllä minua niin pompoteltiin luukulta luukulle -keskustelutilaisuus

Sunnuntai 27.4
klo 11 – 12.30, luokka 13

Tarkoituksena on koota ihmisten kokemuksia siitä, miten heitä on pompoteltu yhteiskunnallisten tukien hakemisessa tai palveluja anoessa. Millaisia ovat ihmisten kokemukset todellisista heille kuuluvien palvelujen hakuprosesseista.
Tavoitteena on ”laskentamalli” jolla voi arvioida pompottelun seurauksia.

Järjestäjät: Hyvinvointivaltion vaalijat ry, Suoja-Pirtti ry ja Kuka kuuntelee köyhää verkosto

http://www.hyvinvointivaltio.fi/
http://www.suoja-pirtti.fi/
http://www.kukakuunteleekoyhaa.fi/gpEasy/

Share