Teemat

Työ, elämä ja talous
Hyvinvointi ja tasa-arvo
Ympäristötulevaisuus
Rauha, ihmisoikeudet ja demokratia
Dialogi ja kulttuuri

Työ, elämä ja talous

Katso teemaan kuuluvat seminaarit täältä.

Talouteen on kaivattu uusia malleja. Pelkän kovan voitontavoittelun sijaan voidaan pyrkiä solidaarisempaan talouteen, jossa keskiössä on yhteinen hyvä, ympäristön ja ihmisten hyvinvointi.  Näitä niin sanotun uuden talouden malleja ja käytänteitä meiltä ja maailmalta esitellään liki kymmenessä seminaarissa ja työpajassa.

Miten toimii vertais- ja joukkorahoitus Sveitsissä? Miten kunnissa ja yrityksissä Keski-Euroopassa mitataan vastuullisuutta yhteishyvälaskelmalla? Voisiko niitä soveltaa Suomeen? Miten toimii paikallislähtöisesti organisoitu talous, kuten aikapankit, vaihtopiirit, ekokylät ja yhteiskunnalliset yritykset? Mitä ovat commonsit? Miten vapaat ohjelmistot, yhteisviljelmät ja osuuskunnat voivat vastata talouden haasteisiin?

Seminaareissa on esillä marjanpoimijoiden ja muiden siirtolaisten kamppailu omien työolojensa parantamiseksi. Työhyvinvointia hyvinvointityössä käsitellään kestävyysvajetta kyseenalaistavassa seminaarissa, jonka järjestäjänä on laaja ay-verkosto. Veroparatiisit-työpajassa etsitään konkreettisia, kansalaisyhteiskunnalle mahdollisia toimia verokeinottelun lopettamiseksi.

Parhaillaan neuvoteltavan transatlanttisen kauppa- ja investointisopimuksen (TTIP) vaikutuksia avataan ruoantuotannon, luonnonvarojen kestävän käytön, työelämän pelisääntöjen ja demokratian näkökulmasta.

Hyvinvointi ja tasa-arvo

Katso teemaan kuuluvat seminaarit täältä.

Hyvinvoinnista ja tasa-arvosta keskustellaan tämänvuotisessa sosiaalifoorumissa laajasti eri näkökulmista. Mukana on pohdintaa osallistavasta sosiaaliturvasta ja sunnuntaina kunta- ja sote-uudistuksiin etsitän uusia eväitä. Eväsrepusta kaivetaan esiin esimerkiksi lähidemokratia ja sen mahdollisuudet tuoda jotakin uutta muuttuvalla kuntasektorille sekä terveys- ja sosiaalipalveluihin.

Teema-alueen tapahtumissa kysytään myös, lisääkö vai poistaako EU köyhyyttä, sekä perehdytään koulutukseen tasa-arvon näkökulmasta. Pohjoismaista hyvinvointimalliakaan ei ole jätetty huomiotta. Lauantaina on mahdollisuus tutustua muutostarinoihin muun muassa siitä näkökulmasta, miten ne vahvistavat ja tuovat esiin naisten ääntä.

Tasa-arvoinen avioliittolaki –keskustelua jatketaan myös sosiaalifoorumissa ja lauantaina ollaan sosiaalisesti selvin päin Känninkapinan järjestämässä tilaisuudessa, jossa käsitellään alkoholin vapaita vaihtoehtoja.

Ympäristötulevaisuus

Katso teemaan kuuluvat seminaarit täältä.

Ratkaisuja etsitään ympäristöhaasteisiin

Osioiden määrä on lisääntynyt ja järjestäjiä tullut uusia. Ohjelmassa huomioidaan ympäristöteeman elimellinen yhteys ihmiselämän kokonaisuuteen.

Kaivoksia puntaroidaan kahdessa osiossa, myös Aljazeeran Under northern lights -dokumentin avulla. Madot tulevat! -kotikompostityöpaja ja Pallonkutistajat-kampanjan muovijätteitä koskeva paneelikeskustelu opastavat arjen käytänteihin. Ilmastonmuutos kuumottaa kahdessa seminaarissa. Monikulttuurinen luontoharrastus, ympäristöaktivismin oikeutus, ympäristöfilosofia sekä hallituksen kestävän kehityksen sitoumus ovat löytäneet keskustelutilan foorumissa.

Teollisen ruokabisneksen väistäjää, kumppanuusmaataloutta, esittelevät viljelijät ja ruoan käyttäjät. Kaksiosainen Rajaton kasvu, kilpailu kaikkia vastaan vai hyvä elämä? ruotii maailman tilan tarvitsemaa yhteisöllistä liikettä.

Rauha, ihmisoikeudet ja demokratia

Katso teemaan kuuluvat seminaarit täältä.

Rauha, demokratia ja ihmisoikeudet ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Ei voi olla kestävää rauhaa, jos ei ole ihmisoikeuksia, jos ihmiset eivät saa vaikuttaa omaan elämäänsä tai ympäröivään yhteiskuntaan. Demokratiavaje synnyttää ihmisoikeusloukkauksia ja epävakautta. Niin lähiympäristössä kun globaalistikin. Ajatuksemme ovat Syyriassa, Ukrainassa, Länsi-Saharassa sekä palestiinalaisten kanssa . Missä väkivaltaan ja sortoon, riistoon ja korruptioon perustuva talous ja valta hallitsevat, ja ihmiset pelkäävät.

Sosiaalifoorumin Rauha, Ihmisoikeudet ja Demokratia –otsikon alla on koko kirjo aiheita. Suurten rakenteellisten yhteiskuntakysymysten rinnalla käsitellään arjen ratkaisuja ja ihmisten välisten solidaarisuuden näkyväksi tekemistä. Verkostoidumme estämään asekauppaa ja uraaniaseita, edistämään kansalaispalkkaa, yhdenvertaisuutta yhteiskunnassamme, tukemaan riistettyjä. Puhumaan rauhankulttuurista sekä uskontojen, mutta myös taiteiden ja internetin roolista, ja niidenkin kautta vaikuttamisesta.

 

Dialogi ja kulttuuri

Katso teemaan kuuluvat seminaarit täältä.

Naapurit dialogiin ja aktiiviseen, vastuulliseen toimintaan

Dialogi- ja kulttuuriteemoissa otetaan tänä vuonna puheeksi rinnakkaiselo erilaisten naapurien kanssa, tutustaan Taisteleva tutkimus-kirjaan, pohditaan eri uskontojen ja katsomusten vastuuta ja annetaan puheenvuoro ulkomaisesta työvoimasta ei-suomalaisille. Maahanmuutosta, ja erityisesti ulkomaisesta työvoimasta keskustellaan Suomessa paljon. Kovin vähän kuitenkaan kuulee ulkomaisten työntekijöiden ja maahanmuuttajien omaa versiota ilmiöstä.

Seminaarien järjestäjinä on moninainen joukko kansalaisjärjestöjä ja uskonnollisia yhteisöjä sekä muita yhteiskunnallisia toimijoita. Mukana on myös taiteen tekijöitä. Esimerkiksi töölöläinen Q-teatteri on mukana tuomassa keskusteluun Ruusulankadulla sijaitsevan Töölön uusimman asumispalveluyksikön, joka on herättänyt naapureissa ristiriitaisia tunteita. Osa pitää nuorten auttamista tarpeellisina, osa haluaisi heidät jonnekin muualle kuin naapuriinsa. Miten päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu asumispalveluyksikkö voi ympäristötyön keinoin tehdä? Entä naapurit? Mitä me voimme oppia Ruusulankadun tapauksesta?

Seminaari Juha Suorannan ja Sanna Ryynäsen uuden Taisteleva tutkimus -kirjan pohjalta puolestaan esittelee tutkimuksen, joka on  ensimmäinen suomenkielinen esitys kantaaottavista ja toiminnallisista tutkimusperinteistä sekä tutkimuksesta aktivismina.

Eri uskontojen ja katsomusten edustajat keskustelevat tämän vuotisessa foorumissa siitä, mitä vastuu merkitsee heidän omasta vakaumuksestaan käsin ja minkälaista vastuullisuutta he toivovat. Esimerkiksi mitä vastuita yksilöillä on yhteiskuntaa kohtaan? Entä mikä on uskonnon tai katsomuksen anti vastuun toteuttamisessa tai toteuttamatta jättämisessä.

 

Share