Ohjelma teemoittain

Sosiaalifoorumin ohjelma on jaettu viiteen teemakokonaisuuteen. Tutustu ohjelmatarjontaan teemoittain:

Hyvinvointi ja tasa-arvo

Kestävä kehitys ja ympäristö

Elämä, työ, talous

Ihmisoikeudet ja kansanvalta

Rauha, dialogi, kulttuuri

 

Share