Demokratia

Demokratia-aiheiset ohjelmat lauantaina 21.4.2012

21.4. klo 12 Open Democracy – verkkodemokratia ja joukkoistettu lainsäädäntö, luokka 42, 4.kerros.
12:00-13:00 Joonas Pekkanen (Avoin ministeriö) ja Riikka Suutari (Kansan muisti) kertovat, miten Suomen demokraattinen päätöksenteko toimii verkkodemokratian aikakaudella. Lainsäädännön valmistelu joukkoistetaan Avoimessa ministeriössä, ja Kansan muisti seuraa, miten kansalaisaloitteet etenevät eduskunnassa.
13:00 – 13:30 Tanja Aitamurto (http://cddrl.stanford.edu/people/tanjaaitamurto/) kertoo aiheesta: Joukkoistaminen yhteiskuntapoliittisissa prosesseissa
13:30 – 14:00 Paneelikeskustelua Open Governmentista ja kansalaisdemokratian tulevaisuuden näkymistä: Joonas Pekkanen, Riikka Suutari, Tanja Aitamurto ja Aleksi Neuvonen (Demos Helsinki).  Järj: Avoin ministeriö (http://avoinministerio.fi) ja Kansan muisti (http://kansanmuisti.fi), Lisätietoa

21.4. klo 14  Suuri demokratiahuijaus? Luokka 13, 1.kerros.

Onko demokratia kriisissä? Mikä on ihmisten tietämys päätöksenteosta ja politiikasta? Miten voimme kehittää demokratiaa ja kansalaisten osallistumista päätöksentekoon? Suoraa kansanvaltaa ja lähidemokratiaa vai valistunut edustuksellinen yksinvaltias? Aiheesta keskustelemassa demokratia-aktivistit Henrik Jaakkola ja Tommi Uschanov, puhetta johtaa Lotte Heikkinen Vasemmistonuorista ja Emilia Palonen Vapaus valita toisin -verkostosta.

Järj.Etelä-Suomen Vasemmistonuoret ry, Vapaus valita toisin -verkosto ja Helsingin Yhteiskunnallinen Opisto – HYO.

21.4. klo 14  Uskomaton vakaumusten vapaus ja yhdenvertaisuus.  Päivähoito, koulut, intti ja hautaustoimi? Luokka 42, 4.kerros.

Miten yhdenvertaisuus sekä uskonnon, omantunnon ja vakaumuksen vapaus toteutuvat Suomessa? OTK Kaisa Robbins ja FM, lehtori Esa Ylikoski, kuluttaja-aktivisti Gun Winter ja FM Heta Saxell.

Järj. Helsingin vapaa-ajattelijat ry ja Helsingin Humanistiyhdistys.

DEMOKRATIATORIN OHJELMAT SUNNUNTAINA 21.4.2012

Miten käy lähidemokratian kuntauudistuksessa? Juhlasali, 2.krs.

Kansalaiset kaipaavat osallistumista ja toimivaa lähidemokratiaa. Onko kuntauudistus mahdollisuus parantaa demokratian toimintaa vai katoaako valta entistä kauemmaksi? Mitä toimivan lähidemokratian kehittäminen edellyttää päätöksentekoprosesseilta? Paneelikeskustelussa Etelä-Savon kyläasiamies Henrik Hausen, kaupunginvaltuutettu Laura Kolbe (kesk.) sekä Roihuvuori-seuran ja Dodo ry:n aktiivi Antti Möller. Keskustelun vetää kaupunginvaltuutettu Ville Ylikahri (vihr.)

Järj. Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiO ja Ajatuspaja e2.

22.4. klo 13  Lakien sukupuoli- ja sosiaaliset vaikutukset, luokka 33, 3.kerros.

Tilaisuudessa esitellään tapoja, kuinka yhdistykset ja järjestöt voivat arvioida valmistelussa olevien lakien / säädösten vaikutuksia kansalaisten elämään ja hyvinvointiin. Alustajat: Anita Kelles ja Anja-Riitta Ketokoski.

Järj Hyvinvointivaltion vaalijat ry (HYVA) ja Helsingin Pro kuntapalvelut.  Huom! Sosiaalifoorumi-lehden ohjelmatiedoissa on tämä seminaari virheellisesti kahteen kertaan. Oikea aika siis sunnuntaina klo 13-14.45, ei lauantaina klo 12-14.

Share