Ympäristö

Ympäristö-aiheiset seminaarit lauantaina 21.4.2012

21.4. klo 12 Beyond BKT – mistä uudet hyvinvointimittarit? Luokka 13, 1.kerros

Yhteiskunnan hyvinvointia ei voida mitata yksin bruttokansantuotteella.  Tule kuuntelemaan, kun asiantuntijat laittavat BKT:n ahtaalle ja panelistit puntaroivat vaihtoehtoisten mittareiden käyttökelpoisuutta.

Tilaisuutta alustaa Jukka Hoffrén Tilastokeskuksesta ja mukana keskustelemassa ovat ympäristöneuvos Sauli Rouhinen, Etlan tutkimusjohtajan Mika Maliranta, Siemenpuu-säätiön toiminnanjohtaja Jaana Vormisto, Suomen World Vision toiminnanjohtaja Tiina Saukko ja Intian World Visionista Ronald John.

Järj. Kehys ry ja Suomen World Vision.

21.4. klo 12 Uraaniteollisuuden rumat jalanjäljet, luokka 11, 1.kerros.

Suomestako uraanin ja ydinenergian tuottaja ja viejä – luonnon pilaantumisen uhalla? VAI panostetaanko uusiutuvan energian kehittämiseen? Tutkija Mika Flöjt, Anna-Liisa Mattsoff, Helena Maijala, Olkiluotoblockade, prof. Peter Lund.

Järj. Naiset Rauhan Puolesta, Edelleen Ei ydinvoimaa –kansalaisliike, Naiset Atomivoimaa Vastaan, TEP Tekniikka elämää palvelemaan. Klo 12-14.30 .

21.4. klo 12  Mikä mättää ilmastopolitiikassa, luokka 12, 1.kerros

Tavoitteena on antaa kuva siitä miksi ilmastopolitiikka laahaa ja mitä
sille voi tehdä. Tuodaan esille sekä yritysten politiikkaa hidastava
vaikutus, että eri intressiryhmien ja valtaryhmien
ilmasto-epäoikeudenmukaisuutta aiheuttavat jännitteet. Alustukset Jonas Biström ja Laura Meller, Maan ystävät, Tapio Laakso, Greenpeace ja Venla Virkamäki, SLL.

Järj. Maan ystävät, SLL, Greenpeace.

21.4. klo 12  Kilpailua paikallistaloudessa? Luokka 35, 3.kerros

Tilaisuus käsittelee paikallistalouden rakentamista. Keskusteluaiheina on työ, pien- ja yhteiskunnallinen yrittäjyys, verot, aikapankki, kuntapalvelut ja rahoitus. Emma Kari (kaupunginvaltuutettu, Vihreät), Janne Lemetinen (Yhteiskunnalliset yrittäjät), Jukka Lassila (Oma Maa), Jussi Ahokas (Attac), Oscar Fresan (Merkur Pankki), Pekka Pättiniemi (KSL), Ruby van der Wekken (Stadin Aikapankki), ja Tero Toivanen (Solidaarisuustalous-verkosto). Puheenjohtaja Teivo Teivainen (Professor of World Politics).

Järj. Stadin Aikapankki, Attac, Solidaarisuustalous-verkosto, Yhteiskunnalliset yrittäjät, Merkur-Pankki.

21.4. klo 14  Degrowth vs. vihreä kasvu – kumpi voittaa? Juhlasali, 2.kerros

Kukapa ei haluaisi lopettaa ympäristötuhoa ja lisätä tasa-arvoa. Mutta miten tässä onnistutaan?

Yhdet vaativat kasvupakosta vapautumista ja talouslaskun toivottamista tervetulleeksi, toiset esittävät vihreän kasvun ratkaisevan aikamme suuret haasteet. Tule kuulemaan, ovatko ratkaisun avaimet vihreän kasvun apostoleilla vai degrowth -utoopikoilla! Väittelemässä mm Timo Järvensivu
(Aalto-yliopisto, degrowth.fi), Antti Alaja (Sorsa-säätiö)

Järj. Suomen degrowth-verkosto, Maan ystävät, HY:n Attac.

21.4. klo 16  Talvivaara -foorumi, Juhlasali 2 krs.

Talvivaaran kaivoksen ympäristöpäästöjä ja viranomaisvalvontaa käsittelevässä tapahtumassa kuullaan lähialueen asukkaiden ja kansanliikkeen näkökulmaa. Seminaarissa kysytään, miten Suomesta on tullut kaivostoiminnan kehitysmaa.  Ylittävätkö Talvivaaran jätealtaiden uraanimäärät jo nyt sen rajan, jonka mukaan niitä olisi käsiteltävä ydinjätemateriaalina? Ympäristövaikutusten ohella puhutaan Kainuun luonnonsuojelupiirin tekemän kantelun vaiheista eduskunnan oikeusasiamiehelle koskien kaivoksen ilmapäästöjen mittaamista, sekä Suomesta puuttuvista asetuksista ja määräyksistä, joilla valvotaan ja säädellään vesitiiviiden pohjaratkaisujen asennustöitä.

Alustukset: Ari Kananen, opettaja, insinööri, lähiseudun asukas; Leo Schroderus, Talvivaaran päästöt vesistöihin; Antti Lankinen, Kainuun luonnonsuojelupiirin kaivosvastaava, luontoyhdistysten rooli suhteessa viranomaisvalvojiin ja paikallisiin asukkaisiin. Ympäristöministeriön kommenttipuheenvuoro. Keskustelua.

Järj. Kainuun luonnonsuojelupiiri ry ja Sotkamon Luonto ry. Juhlasali, 2.krs.

21.4. klo 16  Siirretyt-elokuvafestivaalin satoa, luokka 35, 3.kerros

PETROPOLIS: AERIAL PERSPECTIVES OF THE ALBERTA TAR SANDS
(Kanada 2009, kesto 43′, ohjaaja Peter Mettler, tuottaja Greenpeace)
Kanadan öljyhiekat muodostavat Englannin kokoisen öljyvarannon. Bitumi-raakaöljyn erottaminen erämaan alta vaatiimassiivista teollista voimaa, jolla on pitkälle ulottuvat vaikutukset maahan, ilmaan, veteen ja ilmastoon, joiden vaikutuksen laajuuden voi ymmärtää vain korkealta lintuperspektiivistä. Kuvan ja äänen hypnoottisella lennolla katsoja näkee maailman, jossa polttoaineen voima on ylivoimainen. Maailman ilman ihmisarvoa.

QUEL SOUVENIR – THE CHAD CAMEROON OIL PIPELINE
(Kamerun ja Tšad 2011, kesto 55′, ohjaaja Danya Abt, tuottaja RELUFA Network Fighting Hunger in Cameroon)
Tšadin öljykentiltä Kamerunin rannikolle vievä 600 kilometriä pitkä öljyputki on ollut Saharan eteläpuolisen Afrikan laajin investointi. “Miksi me olemme näin köyhiä, jos maa on niin rikas?” kysytään putken varrella olevissa kylissä. Öljyputkihankkeen myötä dokumentti seuraa myös laajemmassa asiayhteydessä öljyyn liittyvää riistoa Afrikassa.

Siemenpuu-säätiön viimesyksyisen elokuvafestivaalin satoa ja keskustelua vetämässä Siemenpuu-yhdistyksen aktiivit.

YMPÄRISTÖAIHEISET SEMINAARIT SUNNUNTAINA 21.4.2012

Klo 11 Siirretyt-elokuvafestivaalin satoa, luokka 12, 1.krs.

RIVERS FOR LIFE
(Thaimaa 2004, kesto 15′, tuottaja Intgernational Rivers)
Marraskuussa 2003 yli 300 ihmistä 62 maasta kerääntyi Rasi Salai’hin Thaimaahan Rivers for Life -tapaamiseen. Viiden päivän ajan ruohonjuuritason aktivistit, patojen rakentamisesta kärsineet ihmiset ja kansalaisjärjestötjen edustajat jakoivat kokemuksiaan ja kehittelivät uusia strategioita patojen vastaisissa kamppailuissa. Tämä on heidän tarinansa.

RISKY BISNES
(Laos 2009, kesto 9′, ohjaaja Sonja Willems, tuottaja BankTrack ja International Rivers)
Dokumentti kuvaa kyläläisten äänellä, kuinka Laosin suurin ja kiistellyin vesivoimahanke Nam Theun 2 vaikuttaa paikallisyhteisöjen jokapäiväiseen elämään.

STILL WATERS, DEEP TROUBLE
(Laos 2009, kesto 10′, ohjaaja Sonja Willems, tuottaja BankTrack ja International Rivers)
Kansainvälisten rahoituslaitosten mahdollistama Theun-Hinbounin pato tuottaa energiaa vientiin, mutta sen aiheuttamien ympäristönmuutosten hinta jää paikallisten kärsittäväksi. Padon laajennusprojekti uhkaa yli 50 000 ihmisen elinympäristöä.

VICTIMS OF OUR RICHES
(Guinea ja Mali 2007, kesto 58′, ohjaaja Kal Touré, tuotanto Bandung Productions)
Afrikan kolmanneksi suurimmasta kullantuottajamaasta ja maailma köyhimpiin kuuluvasta Malista siirtolaisiksi lähteneet miehet ovat investoineet perheensä säästöt matkoihinsa, joilla heidän elämänsä joutuu vaaraan. Nämä miehet työskentelevät ankarasti pienellä palkalla ja laittomasti voidakseen ruokkia perheensä. Matkalla melkein kuolleet ja taas karkoitetut palaavat yhä uudestaan. Heille ei ole näköpiirissä muuta tietä irti köyhyydestä. Dokumentti kysyy tapoja ratkaista epätoivoinen tilanne osoittaen sanansa Afrikan intellektuelleille, Europpan taloustutkijoille, sosiaalifoorumeiden osallistujille. Siirtolaisten tarinat ja mielipiteiden kollaasi välittyvät katsojalle katsauksena yhteen aikamme kivuliaimmista kysymyksistä.

22.4. klo 11  Vihreä talous ja Rio+20 huippukokous: mitä ajatella vihreästä kasvusta, sen mahdollisuuksista, ongelmista sekä kansalaisyhteiskunnan roolista? Luokka 11, 1.kerros.

Pyöreän pöydän keskustelu, jossa kestävän kehityksen kesäkuussa korvaavasta vihreän talouden käsitteestä käydään avointa keskustelua. Alustamassa Flavio Pazo (World Rainforest Movement) sekä Tuuli Hakkarainen (Kepa), kommentoimassa ainakin Mira Käkönen (Siemenpuu säätiö),  Otto Bruun (Maattomien ystävät ry) sekä muita kansalaisliikkeiden ja -järjestöjen edustajia niin Suomesta kuin Latinalaisesta Amerikasta.

Järj. Siemenpuu, Maattomien Ystävät.

22.4. klo 11  Ruokasuvereniteetti ja solidaarinen vaihto

Ruoan riittävyys ja sen tasainen jakautuminen kaikkien ihmisten kesken ympäristöä tuhoamatta on haaste. Ruokasuvereniteetin hengessä ja kestävin keinoin tuotettujen elintarvikkeiden vaihto voi myös olla luonteeltaan solidaarista, marginalisoitujen ihmisryhmien kamppailua tukevaa. Mm. Osuuskunta Oman Maan Daniel Fernandez Saez, sekä zapatistikahvia Suomeen maahantuovan Café Caracol-verkoston Johan Ehrstedt, tietokirjailija Mervi Leppäkorpi ja paikallisruoka-aktiivi Salla Kuuluvainen.

Järj. Turun Maailmankauppayhdistys ry. Lk 41, 4.krs.

22.4. klo 11   Marokko: Pohjois-Afrikan viimeinen absoluuttiinen monarkia demokraattisten muutosten paineessa, luokka 42, 4.krs

Marokkolainen toimittaja ja ihmisoikeusjärjestö AMDH:n (Association Marocaine des Droits Humaine) jäsen Ali Lmrabet kertoo vähemmän tunnetuista ‘arabikevään’ tapahtumista.  Marokossa ei ole kulunut yhtä viikkoa ilman mielenosoituksia tai yhteenottoja mielenosoittajien ja järjestystä ylläpitävien tahojen välillä. Lmrabetin mukaan mikäli monarkia halutaan säilyttää, sen on vähintään muutettava muotoaan. Sen on lakattava olemasta absoluuttinen.

Järj. Rauhanpuolustajat.

22.4. klo 13  Pyöräily, demokratia ja tasa-arvo, luokka 23, 2.kerros

Virkamiehet, poliitikot ja kansalaiset on syytä saada tiiviimpään keskusteluyhteyteen liikenteen kehittämisessä, ja tämä seminaari on askel siihen suuntaan. Mukana Otso Kivekäs Helsingin Polkupyöräilijöistä, Timo Kontio (sdp) Helsingin kaupungin demokratiaryhmästä, Marek Salermo Kaupunkisuunnitteluvirastosta, pyöräilyaktiivi Jari Aho, Silvia Modig (vas) kaupunkisuunnittelulautakunnasta.

Järj. Helsingin seudun Maan ystävät ry yhteistyössä Helsingin Polkupyöräilijät ry:n, Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry:n, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja Luonto-Liiton Uudenmaan piirin kanssa.

22.4. klo 13  Aikapankki ja kansalaisliikkeet – World Café, luokka 21, 2.kerros.

Keskustelua ja ideointia siitä, miten aikapankit voisivat tukea kansanliikkeitä. Niklas Toivakainen, Stadin Aikapankki, Peter Kuria (Shalin ry), Emilia Palonen (Vapaus Valita Toisin)

Järj. Stadin Aikapankki, Shalin ry, Vapaus Valita Toisin.

22.4. klo 13  Sellujätin maailmanvalloitus: Stora Enso ja selluntuotanto Brasiliassa, Kiinassa, Suomessa ja Laosissa Luokka 43, 4.kerros.

Stora Enso on vastuullisuudestaan ylpeä osin Suomen valtion omistama yritys. Viime vuosina maakonfliktit ja tehtaiden lakkauttamiset Suomessa ovat herättäneet kritiikkiä. Lukuisat oikeustapaukset yhtiön tytäryhtiötä vastaan Brasiliassa ja maakonfliktit Kiinassa ovat viime vuosina herättäneet laajaa kritiikkiä. Millä ehdoin sellujätti voi edetä maailmalla tuhansilla hehtaareilla joka vuosi? Mikä on aggressiivisen strategian hinta ja vaihtoehdot?

Puhumassa Stora Ensoa seuranneiden kansalaisliikkeiden ja tutkijoiden puheenvuoroja, mm.:

Lucinei Duraes do Rosario (Brasilian Maattomien liike MST, Etelä-Bahia)
Brid Brennan (Transnational Institute)
Markus Kröger (Helsingin yliopisto)
Flavio Pazos (World Rainforest Movement)

Maattomien ystävät ry, Maan ystävien plantaasikampanja ja Aasian ystävät ry.,

22.4. klo 13  Mielekkyyttä maailmanmatkailuun – yhteys kulutuksen uhkaamaan ja häätämään elämään: yhteys alkuperäiskulttuureihin ja etelän ympäristöaktivismii, luokka 12, 1.kerros.

Ville-Veikko Hirvelä (Emmaus Aurinkotehdas ry.), Kai Vaara (Katajamäki ry.), Peter Kuria ja Lotta Kinnunen (Shalin ry.) Mervi Leppäkorpi.

Järj: Siemenpuu-säätiön Intia-ryhmä, Emmaus Aurinkotehdas, Katajamäen ekoyhteisö ja Shalin ry.

Share