Romanitarinat – inhimillisiä näköaloja romanikysymykseen meillä ja muualla

Sunnuntai 27.4
klo 13 – 14.30, luokka 13

Alustukset ja videomateriaali johdattavat keskustelua yhden aikamme polttavimman ihmisoikeuskysymyksen ajankohtaisten kysymysten äärelle. Itä-Euroopan romanivähemmistön asema on sekä alueellinen että yleiseurooppalainen kysymys, johon avataan näkökulmia niin tieteen, taiteen kuin omakohtaisten kokemustenkin kentältä. Tilaisuus on osa laajempaa projektikokonaisuutta, jonka tarkoituksena on vahvistaa romanien oman äänen esiin pääsemistä sekä vähentää eriarvoisuutta.

Järjestäjät: Rauhankasvatusinstituutti ry, Helsingin seurakuntayhtymän kansainvälinen työ, Vapaa liikkuvuus –verkosto, Romanien päiväkeskus Hirundo (HDL) sekä Taiteilijat rauhan puolesta (PAND)

http://www.rauhankasvatus.fi/
http://www.helsinginseurakunnat.fi/
http://www.vapaaliikkuvuus.net/
https://www.hdl.fi/fi/component/content/article/21-ajankohtaista/475-diakonissalaitos-jatkaa-romanikerjalaisten-auttamistatiella
http://pandtaiteilijatrauhanpuolesta.blogspot.fi/

Share