Taisteleva kasvatus Latinalaisessa Amerikassa – kohti oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa

Sunnuntai 27.4
klo 13 – 14.30, luokka 12

Työpajassa esitellään kolmen esimerkin kautta Latinalaisen Amerikan pedagogisia menetelmiä omaehtoisen toimijuuden, solidaarisuuden ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan vahvistamiseksi. Käytännönläheisistä alustuksista vastaavat Pertti Simula (Brasilia), Sanna Ryynänen (Brasilia) ja Ina Juva (Meksiko). Tilaisuudessa keskustellaan erilaisten pedagogisten menetelmien mahdollisuuksista taistella eriarvoisuutta ja valtahierarkioita vastaan, niin Latinalaisessa Amerikassa kuin Suomessakin.

Järjestäjät: Maan ystävät ry, Maattomien ystävät ry ja Solidaarisuustalousverkosto

http://www.maanystavat.fi/
http://maattomienliike.wordpress.com/

Share