TTIP – Kilpajuoksua kohti pohjaa?

Sunnuntai 27.4
klo 13 – 14.30, luokka 42

Paraikaa neuvoteltava transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus -sopimus (TTIP) on kohdannut paljon vastustusta kansalaistoimijoiden
taholta. Vaikka sopimuksen sisällöstä on saatavissa vain hyvin vähän tietoa, on selvää, että se tulee merkittävällä tavalla määrittämään globaaleja taloudellisia voimasuhteita sekä ympäristöä ja ihmisoikeuksia koskevia standardeja.

TTIP-verkoston järjestämässä tilaisuudessa pureudutaan vaikutuksiin, joita TTIP-sopimuksella saattaa olla ruoantuotannon, luonnonvarojen kestävän käytön, työelämän pelisääntöjen ja demokratian näkökulmasta.

Keskustelemassa: Jukka Lassila, Markus Kröger, Marissa Varmavuori, Marianne Muona ja Henri Purje

Järjestäjät: TTIP-verkosto, Attac, Maan ystävät ja Eurooppademarit

http://ttipinfo.wordpress.com/
http://www.attac.fi/
http://www.maanystavat.fi/
http://eurooppademarit.sdp.fi/

Share