Ulkomaiset vieraat

Sosiaalifoorumin vuoden 2012 kansainväliset vieraat tulevat tänä vuonna Ugandasta, Etelä-Afrikasta, Marokosta, Syyriasta, Brasiliasta, Uruguaysta, Venäjältä ja Virosta.

UGANDA: Despina Namwembe – isäntäjäjärjestö Uskot ilman rajoja ry

ETELÄ-AFRIKKA: Paule Ndessomin – isäntäjäjärjestö SASK ry

MAROKKO: Ali Mrabet – isäntäjärjestö Rauhanpuolustajat ry

BRASILIA: Lucinea Duares – isäntäjärjestöt Maan Ystävät ry ja Maattomien Ystävät ry

URUGUAY: Flavio Pazos – isäntäjärjestö Siemenpuu ry

Tarkempia tietoja ja haastattelupyyntöjä voi kysyä myös tiedottaja Heidi Rautionmaalta,  heidi.rautionmaa@gmail.com

Despina Namwembe työskentelee Ugandassa sosiaalityöntekijänä, rauhan- ja ympäristökysymysten aktivistina ja United Religions Initiativen aluekoordinaattorina. Despinan työssä tärkeää on rauhanrakentaminen erilaisten uskontojen ja katsomusten välillä sekä naisten oikeuksien puolustaminen. Despina työskentelee ruohonjuuritasolla rauhanrakennuksen ja myös ympäristön suojelun parissa. Kansainvälisesti hän on mukana mm. Faith Without Borders-verkostossa ja afrikkalaisten naisteologien verkostossa. Despina Namwemben kutsuu Uskot ilman rajoja ry. Yhdistyksen tarkoituksena on kansainvälisesti edistää rakentavaa uskontojen- ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua. Se edistää rauhan kulttuuria ja harjoittaa kehitysyhteistyötä tavoitteenaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhteiskuntarauha. Despina vierailee torikokouksessa lauantaina klo 15.30. Lisäksi hän on mukana seminaarissa Uskontojen köyhät.

Paule Ndessomin työskentelee Etelä-Afrikassa. Hän on kiertänyt Afrikan maita kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen
hankekoordinaattorina. Nyt työnantajana on kemiantehtaiden, kaivosten ja voimalaitosten työntekijöitä
järjestävä kansainvälinen ammattijärjestö ICEM, joka on valinnut Paulen johtamaan haastavaa hanketta:
kahdeksan Afrikan maata kattavaa valistuskampanjaa HIV/AIDSin ehkäisemiseksi .
Kyse ei ole pelkästään tartuntojen ehkäisystä, vaan myös tartuntavaaraan liittyvän syrjinnän ja tautiin
liittyvien tabujen vähentämisestä työpaikoilla ja asuinyhteisöissä. Ei helppo tehtävä miehisillä aloilla – siksi
siihen tarvitaankin Paulen kaltaista, valovoimaista ja suorasanaista naista, joka uskaltaa marssia pölyisten
kaivosmiesten työmaaparakkiin puhumaan seksistä ja vastuullisesta käytöksestä. Paule vierailee torikokouksessa liikuntasalissa lauantaina klo 15.30.

Lucinéia Durães do Rosário, Etelä-Bahia, Brasilian Maattomien liike MST

Marokkolainen Ali Lmrabet on toimittaja ja ihmisoikeusjärjestö AMDH:n (Association Marocaine des Droits Humaine) jäsen, on joutunut useaan otteeseen törmäyskurssille Marokon kuningaskunnan kanssa. Vuonna 2000 hän perusti satiirisen Demain-viikkolehden, jossa käsitteli monia arkaluontoisia kysymyksiä, kuten Marokon ihmisoikeustilannetta, kuninkaan omaisuutta ja miehitetyn Länsi-Saharan asemaa. Vuonna 2001 hän sai neljän kuukauden vankilatuomion ja 3000 euron sakot julkaistuaan artikkelin, jossa ehdotti kuninkaallisen Skhirat-palatsin myymistä.   Vuonna 2003 Marokon turvallisuuspalvelu DST pidätti Lmrabetin lentokentällä hänen ollessa matkalla Pariisiin, jossa hänen oli tarkoitus osallistua Marokon demokratian tilaa käsittelevään paneeliin. Hänet tuomittiin neljäksi vuodeksi vankeuteen kuninkaan loukkaamisesta sekä Marokon kansallisen yhtenäisyyden ja kuningashuoneen uhmaamisesta. Lmrabet aloitti seitsemän viikkoa kestäneen nälkälakon, ja lopulta kuningas Mohammed VI armahti hänet kahdeksan kuukauden vankeuden jälkeen. Lmrabet sai jälleen tuntuvat sakot ja kiellon julkaista lehteään seuraavat kymmenen vuotta. Nykyisin hän jatkaa artikkeleiden julkaisua Demain-online verkkosivuilla Barcelonasta käsin.

Ronald John työskentelee World Vision Indian toimistossa koordinoiden köyhyyden vähentämiseen tähtääviä ohjelmia. John on mukana lauantaina klo 12 seminaarissa Beyond BKT – mistä uudet hyvinvointimittarit?

Flavio Pazos on 35-vuotias uruguaylainen WRM(World Rainforest Movement) http://www.wrm.org.uy/ ja Guayubira Group http://www.guayubira.org.uy järjestöjen jäsen ja niiden kampanjoiden puolestapuhuja ja työntekijä. Hän on kuulunut WRM:n sekretariaattiin vuodesta 2005 ja Guayubiraan vuodesta 2007. WRM on vuonna 1986 perustettu kansainvälinen järjestö, joka työskentelee paikallisten ihmisten metsien ja alueiden oikeuksien parantamiseksi. WRM on globaali sosiaalisen muutoksen liike, joka ajaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja ympäristönsuojelua. Flavio on vastuussa järjestön kampanjoiden audiovisuaalisista työkaluista, internet-sivusta sekä kampanjasta Campaign on Forests Definition http://www.wrm.org.uy/forests.html

Guayubira Group, jonka toiminnan koordinaattori Flavio on, edistää tietoa vanhojen metsien käytöistä ja arvoista samalla levittäen sanomaa niiden kärsimistä uhista. Ryhmä tukee paikallisia ryhmiä niiden vastustuksessa puuplantaasien haittoja kohtaan. Flavio on mukana su klo 11 luokassa 11 järjestettävässä seminaarissa Vihreä talous ja Rio 20+ huippukokous

Egyptiläisen Develoment No Borders Dina Aziz El-Maraghy ja Hassan A. Mosa mukana seminaarissa Egypti – tulevaisuus avoinna.

Ulkomaiset vieraat ohjelmassa

Share