Verovälttely kuriin! – työpaja

Lauantai 26.4.
klo 12 – 13.30, luokka 21

Veroparatiisit ja niiden laajamittainen käyttö myös suomalaisyrityksissä on noussut laajan julkisen keskustelun aiheeksi viimeisen parin vuoden aikana. Myös monet poliitikot ovat esittäneet huolensa asiaan liittyen. Konkreettiset toimet verokeinottelun kuriin saattamiseksi odottavat kuitenkin edelleen toteutumistaan. Jotta asiantilaan saataisiin muutos, kansalaisyhteiskunnan on pysyttävä asiassa aktiivisena. Tule mukaan työpajaan, jossa suunnitellaan konkreettisia toimintaideoita verokeinottelun lopettamiseksi.

Järjestäjät: Attac, Eettisen kaupan puolesta ja Kepa

http://www.attac.fi/
http://www.eetti.fi/
http://www.kepa.fi/

Share