Uskonto ja mielikuvat mediassa -työpaja

Seurakuntien talo, Silvennoinen (Kolmas linja 22B, 4. krs) klo 12-13:30

Työpajassa käsitellään sitä kuinka uskonto näkyy joukkotiedotusvälineissä ja mikä on uskonnon rooli mediajulkisuudessa. Kuinka lehdet uutisoivat uskonnoista? Entä kuinka uskontoihin liittyvät mielikuvat ja ennakkokäsitykset ohjaavat lukijoiden havaintoja?  Työpajassa on mahdollisuus osallistua toiminnallisiin harjoituksiin.

Työpajan järjestävät Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto, Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys sekä toimittaja  ja dialogiasiantuntija Noora Kettunen. Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto on ekumeeninen ja kansainvälinen kristillinen opiskelijajärjestö. SKY korostaa ihmisten moninaisuutta, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa sekä dialogia eri elämänkatsomusten kesken. Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys on SKY:n Helsingin paikallisyhdistys. YKY:n toimintamuotoja ovat uskontodialogi ja poliittisen teologian opintopiirit. YKY järjestää teemailtoja opiskelijoita kiinnostavista kysymyksistä ja vaalii kriittistä, keskustelevaa ja toisia kunnioittavaa ilmapiiriä.

Tapahtuman löydät myös facebookista.

Tapahtuma on osa Media ja manipulointi -teemaa.

Share