En rättvis omställning – vägar till rimliga ekonomier

Siemenpuu, kabinetti 3 (Lintulahdenkatu 10) klo 14-15:45

Överkonsumtionsdagen (Earth Overshoot Day) närmar sig. Redan under årets 100 första dagar konsumerar Finland sin andel av jordens gemensamma naturresurser. Ifall alla globalt skulle konsumera lika mycket som Finland, skulle vi behöva 3,4 planeter, men vi har ju endast en. Det här är någonting som de flesta redan vet. Men vad kan och bör vi göra åt saken? Vi utmanar härmed såväl beslutsfattare på alla plan, gemenskaper/sammanslutningar, organisationer, samt individer att förskjuta Finlands överkonsumtionsdag till historien – snabbt. Först så att dagen förskjuts till sommaren, och inom 10 års omställning så att dagen förskjuts ända till årets sista dag.

Under denna arbetsverkstad kommer fokus att ligga på hur detta kunde gå till i praktiken och hur vi kan organisera en rörelse för rättvis omställning och rimliga ekonomier inom det svenskspråkiga Finland, dvs. föra fram de här frågorna på svenska, samarbeta med övriga nordiska länder osv.

Verkstadens organisatörer och ”talare” är diverse personer från omställningsrörelsen och olika alternativa ekonomier.

Välkommen med och diskutera alternativ till det nuvarande tillväxtsamhället.

Arbetsverkstaden organiseras av Nätverket för rättvis omställning Finland, Kohtuusverkosto, Salon TasausKohtuusPaja, Omställning Pargas, Omställning Österbotten, m.fl.

Nätverket för rättvis omställning Finland är ett fritt och brett nätverk för de olika lokala rörelser i Finland, med fokus på svensk- och tvåspråkighet, som strävar efter en rättvis omställning.

Arbetsverkstaden finns även på facebook.

Läs mer:
www.tasauskohtuuspaja.net

Arbetsverkstaden är del av temat ”Oikeudenmukaisuutta rajallisella maapallolla”.

Share