Kapuloita CETA:n rattaisiin

Rakennusliitto (Siltasaarenkatu 4), klo 15-16:45

EU:n ja Kanadan välinen talous- ja kauppasopimus CETA hyväksyttiin helmikuussa 2017 Euroopan parlamentissa, ja se siirtyi siten hyväksymisprosessinsa viimeiseen vaiheeseen, äänestettäväksi EU:n jäsenmaissa. Työntekijäjärjestöt Atlantin molemmin puolin ovat äänekkäästi kritisoineet CETA-sopimusta. Myös Euroopan parlamentin työllisyyden ja sosiaalialojen valiokunta on suosittanut CETA:n hylkäämistä, sillä sen on arvioitu kadottavan EU-alueelta satoja tuhansia työpaikkoja, lisäävän tuleroja sekä suosivan suuria monikansallisia yrityksiä pienten ja keskisuurten yritysten kustannuksella.

TTIP-verkoston, HY:n Attacin ja Ammattiosastojen yhteistyöverkoston järjestämässä työpajassa keskustellaan CETA:n vaikutuksista työntekijöiden asemaan ja mietitään keinoja lyödä kapuloita CETA:n rattaisiin.

Tapahtuman löydät myös facebookista.

Tapahtuma on osa Talouden ylivallasta todelliseen demokratiaan -teemaa.

Share