Uushumanistiset arvot ja PROUTin ratkaisut oikeudenmukaisemman yhteiskunnan peruspilareina

Seurakuntien talo, Sutinen (Kolmas linja 22B, 2. krs) klo 16-17:45

PROUT kapitalismista uuteen yhteiskuntaan on aihe. Esitellään intialaisen filosofin ja sosiologin Prabhat Rainjan Sarkarin kehittämää uutta yhteiskunnallis-taloudellista mallia, jonka päämääränä on kaikkien elollisten hyvinvointi pohjautuen osuustoimintaan, ympäristön tasapainon ylläpitämiseen ja universaaleihin henkisiin arvoihin. Esittelijä Pirkko Järvi /Proutist Universal Suomen osastosta. Tilaisuus alkaa Uushumanismin esittelyllä, jonka suorittaa Piri Aarnikko Ananda Sevasta. Uushumanismi eli älyn vapautuminen on myös Prabhat Rainjan Sarkarin laajentama näkemys humanismista.

Järjestäjinä Proutist Universal Suomen osasto ja Ananda Seva

Tapahtuman löydät myös facebookista.

Tapahtuma on osa Talouden ylivallasta todelliseen demokratiaan -teemaa.

Share