Uushumanistiset arvot oikeudenmukaisemman yhteiskunnan peruspilareina

Kallion kirjasto, Dekkarikirjasto (Viides linja 11) klo 12:30-14:15

Uushumanismi on intialaisen filosofin ja henkisen mestarin P.R. Sarkarin antama filosofia, joka laajentaa humanismin koskemaan kaikkia eläviä olentoja – ihmisiä, eläimiä ja kasveja. Uushumanismi on perusta yhtenäiselle ihmiskunnalle. Ihmisellä on paikkansa maailmassa, kuten on eläimillä, metsän puilla ja meren eliöilläkin. Kun kaikkia olentoja kohdellaan kunnioituksella, vallitsee yhteiskunnassa samanarvoisuus ja tasapaino. Uushumanistiset arvot ovat oikeudenmukaisen yhteiskunnan peruspilareita.Alustajana Jooga- ja meditaatio-opettaja Piri Aarnikko

Alustuksen jälkeen työpaja: Miten jokainen voi toteuttaa uushumanismia päivittäisessä elämässään?

Ananda Seva on kansainvälinen järjestö, joka julkaisee henkistä kirjallisuutta, antaa henkilökohtaista meditaatio-opetusta, järjestää retriittejä ja mm. joogaopettajakoulutusta (RYT 200). Korostamme myös yhteiskunnallista vastuuta sekä moraalisia ja henkisiä arvoja. Opetusten perustana ovat intialaisen filosofin ja henkisen mestarin P.R.Sarkarin ( Shrii Shrii Anandamurti) antamat henkiset harjoitukset, teoriat ja ajatukset ihmiskunnan ja kaikkien luotujen hyväksi. Ananda tarkoittaa henkistä onnea ja Seva pyyteetöntä palvelua.

Tapahtuma on osa Yhdenvertaisuutta! -teemaa.

Share