Näkökulmia paperittomuuteen Suomessa.

Seurakuntien talo, Sutinen (Kolmas linja 22B, 2. krs) klo 12-13:45

Näkökulmia paperittomuuteen Suomessa. Keskustelutilaisuus, jossa nostetaan esiin paperittomuuteen johtavia syitä ja seurauksia sekä vaikuttamismahdollisuuksia yhdessä. Infoa eri tahojen järjestämistä palveluista paperittomille. Tervetuloa jakamaan kokemuksia ja verkostoitumaan! Tilaisuudessa alustajina ja keskustelijoina edustajia seuraavilta tahoilta mm. Pakolaisneuvonta ry / Paperittomat-hanke, Helsingin Diakonissalaitos, Helsingin ev.lut. seurakuntien erityisdiakonian paperittomat-hanke, Global Clinic- paperittomien terveyspalvelu.

Tapahtuman löydät myös facebookista.

Tapahtuma on osa Yhdessä! -teemaa.

Share