Työehdot ja työaika – oikeudet, lainsäädäntö ja käytäntö

La 25.4. klo 14-16 luokka 41

Keskustelua Turkin, EU:n ja Suomen ammattiyhdistystyöstä.

Työnantajien mielivalta työpaikoilla on lisääntynyt. Luottamusmiehiä irtisanotaan laittomasti ja ay-toimintaa pyritään kuristamaan lakkosakoilla. Pörssikeinottelijat pyörittävät yt-irtisanomisrulettia. Kuntien 440 000 työntekijän naisvaltaiset sote-, opetus- ja kulttuurityön matalapalkka-alat ovat erityisen tuhovoiman kohteena. Kansainväliselle sijoitustoiminnalle tehdään tilaa ”kestävyysvajeella” keikaroiden.

Järjestäjä: Kriittinen ay-verkosto

Yhteenveto seminaarista

Keskeisenä aiheena keskustelussa oli, miten ammattiyhdistysliikkeen on mahdollista vaikuttaa yhteiskuntaan ja lainsäädäntöön, jotta se olisi työntekijämyönteistä. Ay-liike on jäänyt puolustuslinjalle ja uuden suunnan löytämisessä olisi tärkeää keskittyä heikoimmassa asemassa olevien tilanteen parantamiseen. Raskaimmin kurjistuminen on kohdistunut työttömiin ja epämääräisissä työsuhteissa (esim. 0-sopimuksilla ja palkattomassa ”pakkotyössä”) työskenteleviin.

Pelkona mustan vaalisunnuntain jälkeen on, että uuden hallituksen ohjelma merkitsee etenevää etujen huonontumista ja työntekijän aseman heikkenemisessä työnantajaan verrattuna. Ay-liikkeen tulisikin vastustaa harmaan talouden ja paikallisen sopimisen lisääntymistä, ja vaikuttaa työreformin (yhteiskuntasopimuksen) ja tulevien työehtosopimusneuvottelujen sisältöön.

Lakko-oikeutta ja toisenlaisia työmalleja tulisi vahvistaa, kun taas työn ja työehtosopimusten joustojen suhteen tulisi olla hyvin kriittinen. Tärkeää on osaltaan myös, että työväestön keskinäinen solidaarisuus lisääntyy ja että ay-liikkeen ääni saadaan laajemmin kuuluville.

 

Share