Työpaja leikkauspolitiikan käsitteistöstä

La 25.4. klo 14-16 luokka 22 

Mistä puhutaan kun puhutaan leikkauspolitiikasta? Puhujina muun muassa Heikki Patomäki ja Arto Sivonen.

Järjestäjinä: Attac ja Parecon

Yhteenveto työpajasta

Järjestäjinä tilaisuudessa olivat Parecon Finland ja Attac. Aluksi tilaisuuden järjestäjät alustivat ja johdattivat osallistujat työpajan aihepiiriin ja käsitteistöön. Ensin puhui Parecon Finlandin Arto Sivonen ja sitten Heikki Patomäki.

Sivonen puhui ennen kaikkea oikeudenmukaisen talouden puolesta ja painotti työpajan tavoitteena olevan toimintaideoiden kehittely sekä leikkauspolitiikkaa rakentavien sanojen ja esitystapojen tunnistaminen. On tärkeää olla vakuuttava ja kyetä kansanomaistamaan ja konkretisoimaan vaihtoehtoja leikkauspolitiikalle. Vaihtoehtovaikuttajan resurssit kuten aika, osaaminen ja raha on otettava tässä huomioon. Heikki Patomäki jatkoi toteamalla, että eduskuntavaalit vakiinnuttivat leikkauspolitiikan osaksi suomalaista talouspoliittista keskustelua.

Metaforilla on vaikutettu vahvasti ja esimerkiksi julkinen talous esitetään kotitalouden kaltaisena. Patomäki kyseenalaistaa otaksuman, jonka mukaan suuri tuotanto on taloudellisempi kuin pieni terveydenhuollossa tai koulutuksessa. Suomen kilpailukyky on hyvä mutta rapautuu, koska koulutusjärjestelmää on eriarvoistettu ja auktoriteettirakenteita murrettu. Kestävyysvajeesta uhkaa tulla itseään toteuttava ennuste. Alustuksen jälkeen osallistujat jakautuivat kahteen ryhmään järjestäjien kanssa keskustelemaan vaihtoehtoisista ratkaisuista leikkauspolitiikalle.

 

 

Share