Vammaisten ja osatyökykyisten maahan muuttaneiden työllistyminen

La 25.4. klo 16-18 luokka 33

Suomessa asuvan väestön moninaistuessa on tärkeä kehittää työmarkkinoiden valmiuksia vastaanottaa ihmisiä, jotka tulevat eri taustoista ja joilla on eritasoinen työkyky. Vammaisen tai osatyökykyisen maahanmuuttajan palkkaamiseen ei pitäisi suhtautua riskinä, päinvastoin mahdollisuutena tuoda työpaikalle uusia luovia ideoita. Työyhteisön moninaisuuden onkin todettu parantavan sekä kilpailukykyä että työhyvinvointia koko yhteisössä.

On myös muistettava, että työnteko on lakiinkin kirjattu kaikille kuuluva perusoikeus. Otetaan siis kaikkien kyvyt käyttöön!

Vammaiset ja osatyökykyiset maahanmuuttajat ovat kaksinkertaisessa vähemmistöasemassa, ja sen myötä erityisessä syrjäytymisvaarassa. Heidän jäämisensä työmarkkinoiden ulkopuolelle ja sosiaaliturvan varaan on vahingollista niin yksilön kuin koko yhteiskunnankin kannalta. Jos jätämme käyttämättä tarjolla olevan potentiaalin, niin siinä häviävät pitkällä tähtäimellä kaikki.

Järjestäjinä: Vates-säätiö ja muita järjestöjä

 

Share