Vammaisten ja vanhusten asuminen pääkaupunkiseudulla

La 14-16 (luokka 11)

Väestön vanhetessa vammaisten ja vanhusten, erityisesti vähävaraisten, asumisen ongelmat kasvavat. Yksin asuvien osuus on suuri. Suuri osa asuntokannasta on hissitöntä. Palvelutalojen tarve olisi suuri, mutta kunnat eivät niitä rakenna. Kotona asumisen mahdollistamiseksi kotiin saatavat palvelut ovat avainasemassa. Mitä parannusta tuo 1.7. voimaan astuva vanhuspalvelulaki?

Alustajina:

Timo Piippo, Helsingin Seudun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry, puheenjohtaja ”Ongelmat vanhassa rakennuskannassa; asunnon muutostyöt mahdollistavat kotona asumisen”

Heli Stenvall, Suomen Senioriliitto, tiedottaja
”Miksi kaupungit eivät rakenna palvelutaloja”

Järjestää: Helsingin seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit ry

Share