Vedenjakajat – Yritysvalta vesien ja vesiekosysteemien käytössä Globaalin ja paikallisen kohtaaminen tapausesimerkkien kautta: Mekongjoki, Oulujoki ja Vuoksi

klo 12-14 Lautakuntahuone, Nuorisoasiankeskus, Hietaniemenkatu 9 B 

Kehitystä! Investointeja! Työtä! Talouskasvua! Tätä tarinaa meille toistetaan puolustettaessa suuria teollisia hankkeita, jotka valjastavat yhä uusia luonnonvaroja käyttöönsä niin globaalissa Etelässä kuin täällä Suomessakin. Tätä tarinaa meidän on seurattava hinnalla millä hyvänsä. Kuka oikeastaan saa hyödyntää jokia ja muita vesiekosysteemejä ja mihin tarkoitukseen? Kenen tarpeita käyttö palvelee, ja kuka lopulta maksaa? Voiko joen tai järven arvoa laskea rahassa?

Seminaarissa keskustelemme yritysvallan merkityksestä vesien ja vesiekosysteemien käytön ja arvon määrittämisessä tapausesimerkkien avulla. Puhumassa tutkija Mira Käkönen, biokemisti Jari Natunen, Mekong-asiantuntijat Juhani Klemetti ja Liisa Uimonen sekä vesiaktivisti Olli-Pekka Haavisto.

Järjestäjät: Maan ystävät ry (vesioikeudenmukaisuus-toimintaryhmä), Siemenpuu-säätiön Mekong-ohjelmaryhmä & Water Circles -projekti

Share