Yhteisötalouden poliittisten vaatimusten muotoilemisesta

Su 26.4.klo 11-13 luokka 22 

Yhteisötalous on ihmisten välistä solidaarista taloutta, joka toteutuu yhdistysten, osuuskuntien, yhteiskunnallisten yritysten, kansalaisaktivismin, vapaaehtoistoiminnan ja keskinäisen avun välityksellä. Yhteisötalous on ihmisten yhteistä toimintaa, mutta lait, hallinto ja muut yhteiskunnalliset instituutiot määrittävät sen menestymistä ja vahvistumista.

Työryhmässä ideoidaan, millaisia uusia instituutioita sekä lainsäädäntöön ja hallintoon liittyviä uudistuksia tulisi toteuttaa, jotta yhteisötalous voisi kukoistaa.

  • Millaisia julkisia resursseja tai palveluita tulisi olla saatavilla tai millaisia kumppanuuksia järjestöjen ja julkisten toimijoiden välille olisi rakennettava?
  • Entä sosiaaliturvan ja verotuksen rooli yhteisöllisen ja solidaarisen talouden mahdollistamisessa?

Yhteisötaloutta on kaikkialla, mutta usein se on näkymätöntä. Viime aikoina kasvanutta solidaarisuustalousliikettä voi pitää yhteisötalouden poliittisena muotona.

Työryhmässä työstetään jäsennelty lista niistä poliittisista vaatimuksista, jotka osallistujien mielestä tulisi toteuttaa solidaarisen yhteisötalouden mahdollistamiseksi ja edistämiseksi. Uskomme, että juuri sosiaalifoorumin kävijöissä on kaikki tarvittava tieto ja kokemus tällaisen näkemyksen muodostamiseksi. Lista jää yhteiseen käyttöön.

Järjestäjinä: KSL-opintokeskus, solidaarisuustalousverkosto ja Stadin Aikapankki

Yhteenveto seminaarista

-kolmas sektori: yhdistykset, järjestöt, hyväntekeväisyysjärjestöt, yhteisölliset rahatalouden muodot
-vaatimuksia kunnallishallinnolle, valtiolle, EU:lle
-poliittisia rakenteellisia muutoksia

1. Mihin yhteiskunnallisiin ongelmiin yhteisötalous on ratkaisu?
– työttömyyden kitkeminen, toimeentulon takaaminen: jokaisen arvo, aika ja panos paremmin näkyväksi
– syrjäytymisen ehkäiseminen
-demokratian puute-> vaikuttaminen, osallistuminen

2. Mitä vaatimuksia kunnille olisi esitettävä?
– tukea taloudellisesti yhteisötalouksia (tukipalvelut)
– jakaa tietoa
– sosiaalitoimi jakaa tietoa asiakkaille kuinka saada apua yhteisötalouksilta
– ottaa hankinnoissa huomioon yhteisötalouksien kyky tuottaa palveluja
– tarjota tiloja toiminnalle
-osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto: kuntalaisille mahdollsuus vaikuttaa suoraan kunnan varojen käyttöön

3. Mitä vaatimuksia valtiolle olisi esitettävä?
-yhteisötalouksille verovapaus
-valtionrahoitus
-perustulo
-tekee hyöty-ja mahdollisuuskartoituksen ja tiedottaa sen tuloksista kansalaisille

4. Mitä vaatimuksia EU:lle (ja kansainvälisille instituutioille) olisi esitettävä?
– mahdollistaa/helpottaa työntekijöiden mahdollisuuksia lunastaa konkursiin ajautunut työnantaja/yritys, mukaan lukien maatilat
-tukea kansallisella tasolla kehitettyjen yhteisötalousmallien ja käytäntöjen verkostoitumiselle ja tiedonvaihdolle -> rahallinen, poliittinen ja rakenteellinen tuki

Share