Yhteys ja oikeus maahan kestävän kulttuurin elinehtona

Klo 13.30–15.30 Kokoustila Sonck, 2. krs, Seurakuntien talo, Kolmas linja 22 B

Alkuperäiskansoille ja paikallisyhteisöille on hyväksytty kansainvälisiä oikeuksia elinehtojensa ja elämänperintöjensä säilyttämiseen. Huolimatta monista kansainvälisistä sopimuksista alkuperäiskansat ovat monenlaisten kehityshankkeiden uhreja liittyen kaivostoiminnan, energiantuotannon, ns. vihreän ja puhtaan talouden, ilmastokaupan ja luonnonsuojelunkin hankkeisiin. Oikeastaan kaikki paikallisyhteisöt ovat vastaavassa häviölle asetussa asetelmassa.

Onko välttämättä näin?

Tilaisuudessa keskustellaan näistä yhteisöjen oikeuksista myös suomalaisesta perspekstiivistä – modernin maailman ekoyhteisöjen, permakulttuurin ja pienviljelyn ja maaoikeuksia koskevien pyrintöjen edistämisen kannalta, myös maaoikeuksia edistävien säätiöiden tai aloitteiden valossa.

Pystyvätkö alkuperäiskulttuurit, paikallisyhteisöt ja uudet modernin maailman yhteisöpyrinnöt herättämään keskinäistä myötämieltä ja yhteistoimintaa pitäen kiinni elinehdoistaan – ja huolehtimaan elinympäristön monimuotoisuudesta elävistä käytännön taidoista ja perinnöistä kestävän tulevaisuuden edellytysten ja luomiseksi?

Järjestäjät: MaanystävätSuomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry & Katajamäki ry

Share