Suomen nykytila ja tulevaisuus

Tilaisuudessa keskustellaan Suomen nykyisestä taloudellisesta ja poliittisesta tilanteesta ja ulkosuhteiden luonteesta muuttuvan maailmanjärjestyksen puitteissa. Maan nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä arvioidaan siitä näkökulmasta, että monet maan nykyilmiöt ja suuntaukset ovat toisintoja maailman ja Suomen tapahtumista kuluneen sadan vuoden aikana.

VTT Petri Minkkinen alustaa keskustelua kirjansa ”Suomen tila – eriarvoisuutta, epädemokratiaa ja kuvitteellista tehokkuutta ilman
edistystä” (Helsinki; KAKTUS, 2009) pohjalta.

Järjestäjä: Tiede- ja taideyhdistys KAKTUS ry

Share

Kysymys on demokratiasta: Sosiaalifoorumin avauskeskustelu

Sosiaalifoorumin avajaistilaisuus käsittelee demokratiaa ja demokratiavajetta. Aiheesta alustavat:

Thomas Wallgren (filosofi ja kansalaisaktivisti) – Demokratiakäsitykset, globalisaatio ja demokratia

Hanna Kuusela (tutkija, toimittanut mm. kirjat Euroopasta ei mitään uutta ja Puolueiden kriisi, toiminut mm. attacissa) – Puolueiden ja kansalaisten suhde, markkinaliberalismi ja demokratia

Seppo Konttinen (Ylen taloustoimittaja, mm. uusi kirja Kansallisuusomaisuuden ryöstö) – Taloudellinen valta ja sen keskittyminen

Heikki Takkinen (asukasaktiivi, Peli seis! -kampanja helsinkiläisten asukkaiden kuulemiseksi) – Voidaanko asukkaiden

aktiivisuudella luoda uusia demokratian ja osallistumisen muotoja?

Share