Economic Democracy and Universalism

Saturday at 12, room 35

Nature has been kind enough to provide abundant natural resources to every region of this earth, but she has not given guidelines on how to distribute these resources among the members of society. The universal aim of economic democracy is to guarantee the minimum requirements of life to all members of society. A seminar in english with Proutist Universal speaker Ravi & Neohumanist Education speaker (Gurukul) Dada Gatiimayananda.

Organizers: Proutist Universal & Neohumanist Education.

Share

Meksikon pitkät vallankumoukset ja ensimmäinen todellinen maailmanvallankumous

Lauantai klo 12, luokka 33

VTT Petri Minkkinen alustaa keskustelua selittämällä mitä Meksikon kolme pitkää vallankumousta pitivät sisällään, mihin niillä pyrittiin ja kuinka ne liittyivät ja liittyvät kulloisiinkin maailmantapahtumiin. Nämä kolme pitkää vallankumousta ovat 1) vuonna 1810 käynnistynyt itsenäisyyskamppailu, 2) Meksikon vallankumous vuodesta 1910 ja 3) nyt käynnissä oleva Meksikon kolmas pitkä vallankumous, joka tulkinnasta riippuen alkoi joko vuonna 1968, 1988 tai 1994. Lisäksi keskustellaan Meksikon historian ja maailmanhistorian valossa siitä, kuinka Meksikon pitkät vallankumoukset vaikuttivat kulloiseenkin maailmanjärjestykseen. Nykyisyyteen ja lähitulevaisuuteen liittyen keskustellaan myös Meksikon kolmannen pitkän vallankumouksen kytkennöistä käynnissä olevaan ensimmäiseen todelliseen maailmanvallankumoukseen.

Alustus pohjautuu VTT Petri Minkkisen kirjaan ”Meksikon 1900-luku – Vallankumouksellisen maan politiikka, talous ja ulkopolitiikka” (Helsinki: KAKTUS, 2009) ja hänen artikkeliinsa ” Wars, Revolutions and the First Real World Revolution”, Historia Actual Online, 19/2009, http://historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/view/295/283.

Seminaariesittely (PDF)

Järjestäjinä Tiede- ja taideyhdistys KAKTUS ry ja Suomen Rauhanliitto YK-yhdistys ry.

Share

Solidaarisuustaloustiede

Lauantai klo 12, luokka 45

Haluamme kartoittaa maailmansosiaalifoorumin peruskirjaan soveltuvia taloudellisia käytännön esimerkkejä Suomessa.

”Maailman sosiaalifoorumi on avoin kokoontumispaikka … tarkoitettu kansalaisryhmille ja -liikkeille, jotka vastustavat uusliberalismia ja maailman hallitsemista pääomilla tai muilla imperialismin muodoilla, ja jotka ovat sitoutuneet rakentamaan maailmaa, joka perustuu hedelmällisiin suhteisiin ihmisten ja muun maapallon välillä.” (Maailmansosiaalifoorumin peruskirjan 1. kohta vapaasti suomennettuna)

Kartoituksen avainsanat ovat eri ulottuvuuksia solidaarisemmasta taloudesta: vertaistuotanto, kohtuustalous, commons, permakulttuuria ym.

Maanviljelijä Jukka Lassila (www.lassilantila.fi) esittelee suunnitelmiaan solidaarisuustalouden kehittämisestä maatilan ympärille sekä Etelä-Suomen Luonnonmukaisen viljelyn yhdistyksen toimintaa (www.esvy.fi). Yhdistys on on äskettäin liittynyt kansainväliseen Via Campesina -liikkeeseen.

Tervetuloa jakamaan tietoanne ja tutustumaan eri hankkeisiin!

Kartoituksen anti tulee olemaan kaikille saatavilla nettitilassa: www.openfsm.net/projects/solidaarisuustalous

Järjestäjinä Solidaarisuustalous-verkosto, Merkur-pankki ja Stadin aikapankki.

Share

Ihmisoikeudet ja vapaa liikkuvuus

Lauantai klo 12, luokka 42

Seminaari, jossa alustuksen ja keskustelun merkeissä pohditaan ihmisoikeuksien toteutumista EU:n vapaan liikkuvuuden nimissä. Puhujana filosofian tohtori Sylvain Kipré.

Järjestäjinä Vaihtoehto EU:lle tiedotuskeskus ja Työpaikkojen rauhantoimikunta.

Share

Miksi ja miten pääomaverotusta on muutettava

Lauantai klo 12, liikuntasali

Ajankohtainen keskustelu tuloerojen kasvun pysäyttämisestä. Verojärjestelmän progressiivisuutta on purettu ja samalla siirrytty kulutuksen verottamiseen. Käytännössä se on merkinnyt selvää siirtymistä tasaveroon. Palkka- ja pääomatuloilla on erilainen verokohtelu. Se on kiihdyttänyt suurituloisia muuntamaan palkkatulonsa kevyemmin verotetuiksi pääomatuloiksi.

Alustajina kansataloustieteen professori Matti Tuomala ja Minna Ahola Iloisista veronmaksajista.

Matti Tuomala: Miksi ja miten pääomaverotusta on muutettava?
Minna Ahola: Mitä on oikeudenmukainen verotus? Miksi veroja kerätään?

Järjestäjinä Työväen sivistysliitto ja Iloiset veronmaksajat ry.

Share

Suomen turvapaikkapolitiikan suunta ja seuraukset

Lauantai klo 12, luokka 23

Suomessa on vaadittu turvapaikkapolitiikan kiristämistä ”yleiseurooppalaiselle tasolle” ja erityisistä vetotekijöistä halutaan päästä eroon. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan vetotekijöiden sijaan pitäisi keskustella siitä, kuinka saavutetaan aito vastuunjako ja oikeudenmukainen turvapaikkajärjestelmä EU:n tasolla. Tilaisuudessa ovat keskustelemassa Pakolaisneuvonnan lakimies Liisa Välimäki, ministeri Astrid Thorsin eritysavustaja Thomas Bergman ja tutkija Suvi Keskinen Turun yliopistosta.

Järjestäjinä Pakolaisneuvonta ry ja Ihmisiä muuttoliikkeessä -hanke.

Share
1 7 8 9 10