Tiedote 17.4.2012

Suomen sosiaalifoorumissa ennätysmäärä toimijoita

Suomen järjestyksessään 11. sosiaalifoorumi pidetään Arbiksella 21. -22.4. teemalla Occupy Demokratia! Tänä vuonna sitä ovat järjestämässä ennätyksellisesti 120 eri kansalaisjärjestöä ja – liikettä. ”Sosiaalifoorumi on hyvä näyttö vahvan kansalaisyhteiskunnan olemassaolosta”, sanoo pappi Raija Korhonen. Korhonen johtaa Kirkon yhteiskunnallisten työn työntekijät ry:tä, joka on foorumin tämänvuotinen tilijärjestö.

Tapahtuman otsikko Occupy Demokratia näkyy muun muassa siinä, että torikokous valtaa Arbiksen voimistelusalin kutsuen osallistujat dialogiin yhteiskuntakehityksen epäkohdista ja mahdollisuuksista. ”Avoimen tilan luominen on mahdollista, mutta se ei ole helppoa. Kollektiivinen kokemus on paloiteltu ja yksityistetty palvelemaan tuotantotalouden tarpeita. Kollektiivisen kokemuksen edellyttämä tila on riistettävä talouden ja politiikan eliitiltä takaisin ihmisille,” vaatii torikokous – aktivisti Jouko Kämäräinen.

Foorumissa on useita keskustelutilaisuuksia demokratian tilasta niin Suomessa kuin maailmalla.  Esimerkiksi kyläasiamies Henrik Hausen tuo viikonloppuun terveiset Pertunmaalta.

”Kylä- ja asukastoimijat ajavat uuteen kuntalakiin nykyistä velvoittavampia sääntöjä lähidemokratian kehittämiseen – tämä olisi koko kunnan etu. Sen sijaan kuntien sisäiset vaalipiirit lisäisivät vastakkainasettelua eri alueiden välille ja toisivat korkeat äänikynnykset”, näkee Hausen. Aluejohtokunnat ovat hänen mielestään askel hierarkkisesta hallintokunnasta kohti kansalaiskuntaa.

Sosiaalifoorumissa järjestetään noin kuusikymmentä eri tapahtumaa. Foorumissa etsitään vaihtoehtoisia näkökulmia mm. maailmantalouden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja yritysmaailman teemoihin. Tapahtumassa tullaan tarttumaan esimerkiksi viime kuukausien aikana käytyyn keskusteluun perustulosta.  ”Perustulolla on kannatusta yli puoluerajojen, ja nyt perustulon puolestapuhujien on syytä pohtia mitä tehdä, jotta perustulosta tulisi jonain päivänä Suomessa todellisuutta”, kertoo Vasemmistonuorten puheenjohtaja ja perustulopaneelin vetäjä Li Andersson. Paikalla on nuoria perustulon kannattajia, sekä tulevan Perustulon aika-pamfletin toimittaja.

Kainuun luonnonsuojelupiirin kaivosvastaava, pappi Antti Lankinen on puolestaan mukana järjestämässä Sotkamon Talvivaaran kaivoksen ympäristöpäästöjä ja viranomaistoimintaa käsittelevää seminaaria, jonka yhteydessä luovutetaan noin 1 000 henkilön kansalaisadressi kaivoksen päästöjä vastaan ympäristöministeriölle. ”Tilaisuudessa puhutaan muun muassa Suomesta puuttuvista asetuksista ja määräyksistä, joilla valvotaan ja säädellään mm. bakteeriliuotuksena tapahtuvan malmien erottamisen liuotuskasojen vesitiiviiden pohjaratkaisujen asennustöitä. Muualla maailmassa, missä bakteeriliuotusta sovelletaan, nämä toimet ovat tiukasti säädeltyjä. Miten Suomesta on voinut tulla kaivostoiminnan kehitysmaa? ”, ihmettelee Lankinen.

Tilaisuuden torien teemat ovat demokratia, hyvinvointi ja eriarvoisuusteemat, talous ja finanssikriisi, työelämän kysymykset, ympäristö ja kestävä kehitys, dialogi ja rauhan kysymykset sekä koulutus, kulttuuri ja taide.  Sosiaalifoorumin lauantain avajaisissa on mukana muun muassa Helsingin piispa Irja Askola.

”Olen mieluusti mukana siellä, missä uskalletaan kysellä, kyseenalaistaa ja kuunnella. Arvostan sitä, että minut on kutsuttu mukaan: Me tarvitsemme toreja, joilla ihmisen unelmat, osaaminen ja kipupisteet pääsevät esille”, kertoo piispa Askola.

Suomen sosiaalifoorumiin saapuu myös kansainvälisiä vieraita esimerkiksi Egyptistä, Marokosta, Uruguaysta, Brasiliasta, Etelä-Afrikasta, Ugandasta ja Venäjältä.  Tapahtuma saa Ulkoministeriön järjestöille antamaa kehityskasvatus- ja viestintätukea. Suomen sosiaalifoorumi on osa maailmanlaajuista sosiaalifoorumiliikettä, joka edistää eri liikkeiden keskinäistä vuoropuhelua ja tähtää oikeudenmukaisen maailman rakentamiseen.

www.sosiaalifoorumi.fi

Occupy Demokratia! 21.-22.4. Arbis, Dagmarinkatu 3, Helsinki. ( la klo 10-18 ja su klo 11-17)

Lisätietoa: Minna Mannert, SSFn koordinaattori, puh: 0458556595, e-mail: sosiaalifoorumi2012@gmail.com

www.sosiaalifoorumi.fi

Share